Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác 122 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thứ ba - 17/11/2020 03:30
Hệ thống thư viện công cộng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương về tăng nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thư viện nhất là kinh phí bổ sung vốn tài liệu, xây dựng vốn tài liệu cho kho sách lưu động để đáp ứng nhu tốt cầu phục vụ các đơn vị cơ sở nói chung và hệ thống thư viện trường học nói riêng.
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác 122 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác 122/CTr-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 2020; Thư viện tỉnh đã tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Chương trình phối hợp công tác số 1041/CTr-SVHTTDL-SGDĐT ngày 27/9/2016 trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 – 2020.
Sau khi Chương trình phối hợp công tác số 1041/CTr-SVHTTDL-SGDĐT giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo được ký kết Thư viện tỉnh và Phòng Giáo dục Trung học (nay là Phòng Nghiệp vụ dạy học) của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch số 66/KHPH-PGDTrH-TVT ngày 9/5/2017 triển khai thực hiện Chương trình số 1041/CTr-SVHTTDL-SGDĐT.
Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp này, hàng năm Thư viện tỉnh thống nhất nội dung triển khai các hoạt động về công tác thư viện như: luân chuyển sách báo, phục vụ lưu động (xe thư viện lưu động đa phương tiện), tổ chức các hoạt động phục vụ sự kiện (phục vụ các ngày lễ, sự kiện Ngày sách Việt Nam, hoạt động phục vụ hè, Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời...).
Trong  05 năm (2016 – 2020) kết quả thực hiện các hoạt động phối hợp giữa hai ngành cụ thể như sau:
Thực hiện luân chuyển sách, báo từ hệ thống thư viện công cộng đến các thư viện trường học. Trong điều kiện vốn tài liệu của các thư viện trường còn hạn chế cả về số lượng và nội dung tài liệu, các Thư viện tỉnh, huyện đã thực hiện luân chuyển sách đến các trường học trong tỉnh nhằm khai thác được tối đa vốn tài liệu hiện có của hệ thống thư viện công cộng, đồng thời bổ sung vốn tài liệu có nội dung phong phú về các thư viện trường học. Ngoài việc chia sẻ về vốn tài liệu, khắc phục những khó khăn trước mắt về diện tích kho phòng của hệ thống thư viện công cộng tại địa phương, đây còn là cách tốt nhất để vốn tài liệu của thư viện có thể phục vụ rộng khắp hệ thống thư viện trường học trong điều kiện nguồn nhân lực phục vụ trong các thư viện công cộng quá ít, không thể tổ chức đi phục vụ lưu động trực tiếp nhiều ở các trường học trên địa bàn. Cán bộ thư viện trường học là nguồn nhân lực đắc lực hỗ trợ cho công tác phục vụ bạn đọc của hệ thống thư viện công cộng. Thông qua Chương trình phối hợp 122, Thư viện tỉnh đã hỗ trợ các thư viện trường học về vốn tài liệu, các thư viện trường học hỗ trợ thư viện tỉnh về trang thiết bị thư viện và tổ chức phục vụ sách báo. Kết quả hệ thống thư viện công cộng đã thực hiện luân chuyển sách đến 119 trường học trên địa bàn (112 trường luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh, 07 trường luân chuyển sách từ các thư viện huyện). Tại Thư viện tỉnh, các trường đến thực hiện luân chuyển thường xuyên theo định kỳ là 01 lần/tháng (6 tháng đầu năm 2020 còn 68 trường đang luân chuyển sách của kho luân chuyển Thư viện tỉnh). 
- Ngoài việc luân chuyển sách báo đến phục vụ tại các thư viện trường học, các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trường học trực thuộc Sở GDĐT tỉnh tổ chức các đợt đọc sách định kỳ theo đợt hoặc nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước nhằm thu hút đối tượng bạn đọc là giáo viên, học sinh, sinh viên đến đọc sách và sử dụng các dịch vụ của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh (tập trung vào các trường gần các thư viện công cộng như: Tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet tại Việt Nam” do quỹ BMGF-VN tài trợ; Vận động giáo viên, học sinh đăng ký làm thẻ thư viện tại các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các cuộc thi: Xếp sách nghệ thuật, kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kiến thức của em về lịch sử, địa lý, về sách, về thư viện... các cuộc thi trên máy tính với các nội dung, chủ đề phù hợp gắn với những ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương đất nước. Hàng năm, các Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách đều có sự tham gia của ngành giáo dục cấp huyện, thành phố. Năm 2019 đến nay, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách hè đã có sự tham gia của lãnh đạo Sở giáo dục vào thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để trực tiếp lãnh chỉ đạo Hội thi các cấp đạt hiệu quả hơn; Hướng dẫn kỹ năng, phương pháp đọc sách, các thực hành từ sách, sử dụng máy tính, truy cập Internet và các dịch vụ thư viện;  Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo người dùng tin, lớp năng khiếu hè như: lớp âm nhạc, hội họa, tập kịch bản theo sách, múa, làm đồ thủ công Handmade, cờ vua... thông qua tổ chức Câu lạc bộ Bạn đọc thiếu nhi đã tạo ra được môi trường thư viện thân thiện, thu hút được nhiều bạn đọc thiếu nhi tham gia và tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh gửi gắm con mình trong mỗi dịp hè về; Tổ chức các buổi học ngoại khóa, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tác giả, tác phẩm, viết cảm nhận về sách, viết nhật ký thư viện...  nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật, hoạt động phục vụ hè, kỷ niệm “Ngày Sách Việt Nam” (21/4) và hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức hàng năm.
Năm 2019, Thư viện tỉnh Ninh Thuận được nhận xe thư viện lưu động đa phương tiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà trực tiếp là Vụ Thư viện phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ, công tác phối hợp với ngành giáo dục trên địa bàn được tăng cường. Thư viện tỉnh đã tổ chức Hội nghị phối hợp giữa Phòng Nghiệp vụ dạy học của Sở GDĐT và Phòng GDĐT các huyện, thành phố nhằm thống nhất triển khai kế hoạch phục vụ Xe Thư viện lưu động đến các điểm trường học thuộc địa bàn. Mô hình Xe Thư viện lưu động đến các trường học phục vụ đều được sự quan tâm của BGH trường và các thầy cô phối hợp quản lý và phục vụ học sinh nhiệt tình, mang lại những hiệu quả thiết thực đáp ứng được các nhu cầu đọc sách, truy cập internet tìm hiểu, học tập, giải trí, nghe sách nói, xem phim, đọc sách viết cảm nhận, nhận diện tác giả, tác phẩm... đã rèn luyện cho các em kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, khả năng chú ý, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, phần nào kích thích được sự thích thú với việc đọc sách của các em để hình thành thói quen đọc, tạo cho các em có môi trường sinh hoạt, học tập nâng cao kiến thức trong cuộc sống góp phần hoàn thiện bản thân, đẩy mạnh các mô hình phát triển văn hóa đọc, học tập suốt đời trong thư viện của nhà trường. Qua mô hình phục vụ Xe Thư viện lưu động đa phương tiện đã hỗ trợ cán bộ thư viện các trường học các kỹ năng phục vụ sách báo cũng như tổ chức các hoạt động thư viện.
Để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch tiếp tục duy trì Dự án BMGF, năm 2019, lãnh đạo Sở VHTTDL đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp thêm nguồn kinh phí cho Thư viện tỉnh bổ sung sách kho luân chuyển và thực hiện số hóa tài liệu địa chí phục vụ Bạn đọc trên địa bàn tỉnh. Hiện nay kho sách luân chuyển của Thư viện Tỉnh có: 18.859 tên/44.493 bản. Trong đó, sách cho Người lớn: 13.294 tên/ 29.207 bản; sách cho Thiếu nhi: 4621 tên/10.516 bản; xe  thư viện lưu động 944 tên/4770 bản. Từ năm 2016 đến năm 2020 kho luân chuyển bổ sung khoảng: 901 tên/2.047 bản từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm, nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Thư viện và từ nguồn xã hội hóa.
Tuy nhiên, Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL và Sở GDĐT đã triển khai cho các Phòng GDĐT và Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT huyện, thành phố nhưng có nơi chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở địa phương. Vì vậy khi tổ chức các hoạt động về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện gặp khó khăn như: Trong công tác luân chuyển sách cho các đơn vị trường học, mặc dù đã có sự chỉ đạo của Sở GDĐT cho các Phòng GDĐT các huyện, thành phố nhưng trong 5 năm qua, số trường đến luân chuyển sách trong hệ thống thư viện công cộng mới đạt 50% (119/238), mà hiện nay số trường luân chuyển sách đã giảm xuống chỉ còn 68 trường đạt tỷ lệ 28%; Vốn sách kho sách luân chuyển của Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện huyện, thành phố tại địa phương chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu phục vụ tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh; Công tác tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thư viện trường chưa thực hiện được; Việc tổ chức phục vụ đọc sách định kỳ cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh chưa được các trường triển khai quyết liệt nên hầu như việc tổ chức mới chỉ dừng lại ở các đợt tổ chức sự kiện. Lãnh đạo Sở GDĐT chưa quan tâm xây dựng Kế hoạch để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch gồm: Phương pháp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến khích đọc sách; Các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh, sinh viên; Phương pháp xã hội hóa hoạt động thư viện nhà trường; Phương pháp thống kê vốn tài liệu và các hoạt động phục vụ Bạn đọc của các thư viện trường; Tổ chức Hội thi giáo viên thư viện giỏi các cấp.
Hy vọng trong thời gian tới lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1041/CTr-SVHTTDL-SGDĐT ngày 27/9/2016 và thống nhất phương pháp chỉ đạo tiếp theo; Hệ thống thư viện công cộng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương về tăng nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thư viện nhất là kinh phí bổ sung vốn tài liệu, xây dựng vốn tài liệu cho kho sách lưu động để đáp ứng nhu tốt cầu phục vụ các đơn vị cơ sở nói chung và hệ thống thư viện trường học nói riêng.
Ngọc Khôi. Phòng NV-TH

Nguồn tin: Thư Viện Tỉnh Ninh Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay3,750
  • Tháng hiện tại190,817
  • Tổng lượt truy cập9,175,122
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây