Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng

Thứ ba - 23/01/2024 02:16
Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác Trung ương Trương Thị Mai, tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 22/1.
 
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Nhiều chỉ số nằm trong top đầu cả nước
Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023 đề ra.
GRDP trừ dầu khí tăng 5,75%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 89,516 ngàn tỷ đồng, đạt 101%, nằm trong 4 tỉnh, thành phố thu ngân sách cao nhất cả nước.
Về thu hút đầu tư, Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có thu hút FDI cao nhất cả  nước. Năm 2023, tỉnh đã thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi đạt 2,524 tỷ USD, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD, đạt 192% so với 2022 (lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 458 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký khoảng 31,35 tỷ USD; bình quân khoảng 68,45 triệu USD/dự án).
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, báo cáo với Đoàn công tác những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại buổi làm việc.
Về chăm lo đời sống nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, tỉnh tiếp tục lấy con người là trung tâm của sự phát triển, tỉnh đã dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đột phá về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh tiếp tục thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp năm học 2023-2024 với số tiền 327 tỷ đồng (lũy kế từ năm 2020 đến nay đã hỗ trợ gần 700 tỷ đồng), là 1 trong 4 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chính sách này. Từ năm 2022, toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ được chú trọng; tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh theo quy định. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 1.635 đảng viên/1.550 chỉ tiêu, đạt 105,48% Nghị quyết; trong đó, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước kết nạp 122 đảng viên (đạt 151%), thành lập mới 12 tổ chức đảng (đạt 120%). Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 5.482 đảng viên (bình quân hàng năm kết nạp đạt 110%); trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã kết nạp 357 đảng viên, thành lập 31 tổ chức đảng (vượt 2,29% về số đảng viên và 19% về số tổ chức đảng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra). Đảng bộ tỉnh hiện có 575 tổ chức cơ sở đảng, 47.003 đảng viên; trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện có 207 tổ chức đảng và 2.373 đảng viên.
Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo đúng quy định, với 537/575 tổ chức đảng đã được đánh giá xếp loại (đạt 93,39%), số còn lại không đánh giá xếp loại do mới thành lập chưa đủ 6 tháng; 42.264/47.176 đảng viên đã được đánh giá xếp loại (đạt 89,58%), số còn lại được miễn đánh giá xếp loại theo quy định và chưa đánh giá do nghỉ phép, ốm đau, đi công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tổ chức đánh giá xếp loại hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ, Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, dự báo năm 2024 tiếp tục khó khăn trong 6 tháng đầu năm, với mục tiêu đã đề ra trong 5 năm, đặc biệt là Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm căn cứ định hướng để phấn đấu, do vậy tỉnh vẫn xây dựng kế hoạch GRDP tăng trưởng 8,5%, thu ngân sách tiếp tục nằm trong top 4 cả nước và phấn đấu thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong 10 tỉnh, thành phố đứng dầu cả nước. Cụ thể, chi tiết hóa, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Năm 2024, tỉnh cũng tập trung thúc đẩy 2 ngành công nghiệp mới: Công nghiệp hóa dầu (Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam 5,1 tỷ USD và Nhà máy sản xuất Polypropylene và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung 1,3 tỷ USD) và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió - Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá có tiềm năng, lợi thế vượt trội so với các địa phương khác (Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) với Công ty Năng lượng Đan Mạch trị giá 1 tỷ USD)”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, phát biểu tại buổi làm việc.
Nỗ lực hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024
Tán thành cao với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung ảnh hưởng tới tăng trưởng của tỉnh, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Tỉnh có nhiều chỉ số nằm trong top cao của cả nước về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, an sinh xã hội, trong đó có miễn học phí cho học sinh các cấp… Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Đảng và HĐND tỉnh tương đối cao, thể hiện sự tín nhiệm thực chất.
Tỉnh cũng quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. “Con đường từ TP. Bà Rịa đến TP. Vũng Tàu được người dân cả nước và du khách bình chọn là con đường đẹp nhất nước. Tỉnh phải tiếp tục giữ vững danh hiệu này, giữ tình cảm của du khách trong và ngoài nước đối với Bà Rịa - Vũng Tàu”, bà Trương Thị Mai chia sẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, tỉnh đưa ra mức tăng trưởng GRDP tương đối cao, do đó cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Tập trung phát triển, khai thác tiềm năng 2 ngành công nghiệp mới là hóa dầu và chế tạo thiết bị điện gió. Đây là những ngành công nghiệp giúp đất nước phát triển nhanh hơn. Tập trung phát triển hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Về an sinh xã hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, tỉnh tiếp tục quan tâm thêm, giúp đỡ cho người vừa thoát nghèo, hộ nghèo.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải bảo đảm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong 2 năm 2024, 2025. Các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030 phải tập trung thực hiện trong năm 2024, chú trọng tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, nữ. Tiếp tục thành lập và phát triển Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước.
Bày tỏ sự quan tâm đến người lao động và doanh nghiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, tổ chức Công đoàn phải là nòng cốt chính trị trong các doanh nghiệp, làm cơ sở để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm nhân chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Hiện nay, tỉnh có số lao động chính thức tương đối cao, có thu nhập ổn định, có BHXH… Đây là điều kiện để tỉnh vận hành cơ chế tiến bộ của thế giới trong giải quyết các tranh chấp giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật; xử lý tranh chấp bằng pháp luật. Tôi mong rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương tiêu biểu của cả nước về quan hệ lao động, chăm lo chính sách cho người lao động”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn bộ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao. Đời sống nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát triển - đó cũng là câu trả lời với nhân dân về trách nhiệm của Đảng. Chúc năm mới sức khỏe, hành phúc và thành công.
 
NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ
Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,978
  • Tháng hiện tại52,960
  • Tổng lượt truy cập8,946,139
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây