Thư mục sách Thăng Long - Hà Nội - Phần 4: Hội nhập và Phát triển (2063-2557)

Thứ hai - 27/05/2019 21:52
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
2063. AN KHANH. Hà Nội: hoạt động truyền thông với giải quyết vấn đề trẻ em lang thang / An Khanh // Tạp chí Lao động và Xã hội. - Số 311. - Tr. 49-51
Khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động truyền thông trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt trong việc giải quyết hiện trạng trẻ em lang thang ở Hà Nội
quy hoach hoang thanh thang long QXWI
quy hoach hoang thanh thang long QXWI
2064. Bách khoa thư Hà Nội : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010 / B.s.: Đinh Hạnh, Vũ Đình Bách (ch.b.), Nguyễn Trí Dĩnh,... - H. : Văn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến Kiến thức Bách khoa ; 27cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
T.5. - 2008. - 529tr., 4tr. ảnh
Tổng quan kinh tế Thăng Long - Hà Nội qua các thời kì. Quá trình phát triển và thành tựu một số ngành kinh tế chủ yếu của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kì (1010-2005)
2065. BẢO HOÀN. Làng Rắn và lễ hội Lệ Mật / Bảo Hoàn // Chân trời UNESCO. - 2007. - Số 49. - Tr. 13-14
Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về tiềm năng của làng Lệ Mật thông qua hoạt động lễ hội ở địa phương
2066. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc trung tâm lịch sử đô thị Hà Nội theo hướng du lịch văn hoá / Nguyễn Vũ Phương. - H. : Knxb., 2006. - VI, 164 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu đặc điểm và kinh nghiệm bảo tồn và cải tạo Trung tâm Lịch sử đô thị với phát triển du lịch tại một số thành phố trên thế giới và Việt Nam  Phương pháp luận về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị theo hướng du lịch văn hoá. Đề xuất mô hình, nguyên tắc và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Trung tâm Lịch sử đô thị
2067. BẾ TRUNG ANH. Sử dụng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý Hà Nội làm tốt vai trò truyền thống / Bế Trung Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2005. - Số 2. - Tr. 39-42
Khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong mọi hoạt động của xã hội, bài viết nêu ý kiến cần phải sử dụng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý Hà Nội làm tốt vai trò truyền thống
2068. BẾ TRUNG ANH. Vai trò cán bộ quản lý ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin / Bế Trung Anh // Xã hội học. - 2004. - Số 4. - Tr. 84-91
Trong quá trình hội nhập thì khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, chính vì thế tác giả bài viết bàn về vai trò của cán bộ quản lý dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin
2069. Biological nitrogen treatment of ammonium-contaminated Hanoi groundwater using swim-bed technology / Doãn Thu Hà. - Kumamoto : Knxb., 2006. - XII, 93 p. ; 30 cm
Text in English
Ứng dụng công nghệ mới "Swim - bed" Nitrat hoá nước ngầm Hà Nội nhiễm ammoni. Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ mới Swim-bed cho nitrat hoá nước ngầm Hà Nội nhiễm ammoni và sắt. Denitrat hóa của nước ngầm Hà Nội đã nitrat hoá sử dụng bể sinh học Swim bed
2070. BÙI ĐỨC HẢI. Đặc điểm từ biến của đất yếu phụ hệ tầng Hải Hưng dưới ở Hà Nội, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong bài toán dự báo lún : LA TS Địa chất : 1.06.09 / Bùi Đức Hải. - H. : Knxb., 2003. - 137tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 113-137
Các đặc điểm từ biến của trầm tích phụ hệ tầng Hải Hưng dưới ở Hà Nội và ứng dụng vào bài toán dự báo lún công trình
2071. BÙI HẢI SƠN. Nghiên cứu nhện lớn bắt mồi (Araneae) trên ruộng lúa vùng ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.16 / Bùi Hải Sơn. - H. : Knxb., 1995. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đặc điểm hình thái sinh học của hai loài nhện lớn bắt mồi Pardosa pseudoannulata, oxyopes jaranus. Các yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến mật độ quần thể nhện lớn bắt mồi trên ruộng lúa ngoại thành Hà Nội. Các biện pháp bảo vệ duy trì quần thể nhện lớn bắt mồi trên ruộng lúa nhằm hạn chế số lượng sâu hại lúa chính
2072. BÙI KHẮC HẬU. Góp phần tìm hiểu đặc điểm vi khuẩn học và tính chất dịch tễ học của vi khuẩn bạch hầu thông qua vụ dịch 1981-1982 ở Hà Nội : LA PTS Y học : 1.05.13 / Bùi Khắc Hậu. - H. : Knxb., 1984. - 101tr : hình ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu vi khuẩn gây bệnh Bạch hầu trong vụ dịch ở Hà Nội năm 1981-1982. Trong đó chú ý việc phát hiện mầm bệnh, dạng vi khuẩn chính gây bệnh, khả năng sinh độc tố, độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh.. để đề xuất phương pháp điều trị tối ưu, bao vây và dập tắt dịch có hiệu quả hơn trong điều kiện ở nước ta hiện nay
2073. BÙI KIẾN QUỐC. Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội : LA TS luật học : 5.05.14 / Bùi Kiến Quốc. - H. : Knxb., 2001. - 196tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.190-193
Lịch sử hình thành và phát triển của tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt nam, các dấu hiệu pháp lý của tội này. Thực trạng phạm tội này ở Hà Nội 1990-1999. Các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội danh này
2074. BÙI QUANG TUẤN. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và mùi thức ăn tinh trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu tiêu hóa dạ cỏ và năng xuất sữa của đàn bò lai hưởng sữa khu vực ven đô Hà Nội : Luận án TS Nông nghiệp : 4.02.01 / Bùi Quang Tuấn. - H. : Knxb., 2000. - 171tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Khảo sát thực trạng dinh dưỡng của đàn bò sữa nuôi ở khu vực ven đô Hà Nội, phát hiện những nét bất hợp lý trong cấu trúc khẩu phần thức ăn bò sữa để điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn theo hướng tăng thức ăn thô xanh. Nghiên cứu được ảnh hưởng của một số mức prôtein và mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ cỏ bò và ảnh hưởng của chúng đến năng xuất sữa của bò. Khai thác các nguồn phụ phẩm sẵn có ở địa phương làm thức ăn cho bò sữa
2075. BÙI SĨ LÝ. Xác định hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất một số giải pháp chống ô nhiễm không khí cho khu công nghiệp cũ của Hà Nội : LA TS kỹ thuật : 2.15.13 / Bùi Sĩ Lý. - H. : Knxb., 2001. - 148 tr ; 32 cm + 1 tóm tắt
Thư mục sau chính văn
Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí. Tính toán khuyếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao theo mô hình Gauss. Hiện trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Minh khai - Vĩnh Tuy. Nghiên cứu thực nghiệm các thiết bị khử SO2 bằng tháp rửa khí
2073. BÙI THANH HÀ. Thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội / Bùi Thanh Hà // Xã hội học. - 1996. - Số 2. - Tr. 105-111
Khảo sát, nghiên cứu xã hội học về tinh thần và thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội, thực trạng và giải pháp
2077. BÙI THẾ ĐỨC. Hội nghị bàn tròn cấp chính phủ Việt Nam tại Hà Nội / Bùi Thế Đức // Thông tin Công tác Khoa giáo. - Số 1. - Tr. 28-29
Thông tin về Hội nghị bàn tròn cấp chính phủ Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội
2078. BÙI THỊ GIA. Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau ở huyện Gia Lâm, Hà Nội : Luận án TS Kinh tế : 5.02.07 / Bùi Thị Gia. - H. : Knxb., 2001. - 151tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m sau chính văn
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn sản xuất rau. Tổng hợp kinh nghiệm phát triển sản xuất rau ở các nước và rút ra những bài học cho Việt Nam. Hiện trạng sản xuất rau ở Gia Lâm Hà Nội và những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững
2079. BÙI THỊ NGA. Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội : Luận án PTS KH Kinh tế : 5.02.05 / Bùi Thị Nga. - H. : Knxb., 1996. - 123tr : biểu bảng ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Du lịch Hà Nội: vai trò những tiềm năng và lợi thế (tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên xã hội). Thực trạng của du lịch Hà Nội: tổ chức cơ sở vật chất, đội ngũ lao động, điều kiện về giao thông, dòng khách, vai trò quản lý nhà nước, hiệu quả, tồn tại. Những định hướng và giải pháp để phát triển: về quy hoạch, chính sách đầu tư, sắp xếp mạng lưới doanh nghiệp, đào tạo...
2080. BÙI THỊ XÔ. Xác định cơ cấu cây trồng hợp lý ở ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp: 4.01.08 / Bùi Thị Xô. - H. : Knxb., 1994. - 112,6tr : 6tr.ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở khoa học của việc xác định cơ cấu cây trồng hợp lý. Xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên một số vùng đất chính ở ngoại thành Hà Nội
2081. BÙI THIÊN HÀ. Nghiên cứu phương pháp xây dựng quy hoạch và cấu trúc mạng viễn thông cho bưu điện cấp tỉnh, thành Việt Nam, cụ thể trên mạng viễn thông Hà Nội : LA TS Kỹ thuật : 2.07.14 / Bùi Thiên Hà. - H. : Knxb., 2002. - 235tr : hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 215-219
Qui hoạch mạng viễn thông. Dự báo nhu cầu và dự báo lưu lượng. Quy hoạch và thiết kế mạng chuyển mạch, mạng truyền dẫn, mạng truy nhập. Lập kế hoạch mạng
2082. BÙI TUẤN VIỆT. Ong Cự (Ichneumonidue, Hymenoptere) ký sinh nhộng sâu hại lúa (Lepidoptera) ở vùng Hà Nội : Luận án PTS khoa học sinh vật : 1.05.14 / Bùi Tuấn Việt. - H. : Knxb., 1991. - 130tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Phân loại Ong Cự. Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Ong Cự kí sinh nhộng. Vai trò của kí sinh nhộng trong điều chỉnh số lượng sâu hại. Việc sử dụng các loài Ong Cự kí sinh nhộng ở Việt Nam
2083. BÙI VĂN THI. Xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ diện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị tụ điện tiêu chuẩn : Luận án PTS KHKT : 02.04.01 / Bùi Văn Thi. - H. : Knxb., 1988. - 155tr : hình vẽ ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xây dựng một phương pháp xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ điện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị của tụ điện tiêu chuẩn, nhằm áp dụng để tính toán động cơ điện dung cánh quạt cánh 400 tại nhà máy Điện cơ Thống nhất Hà Nội
2084. BÙI XUÂN ĐÀM. Đổi mới cơ cấu ngân sách thủ đô Hà Nội phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.09 / Bùi Xuân Đàm. - H. : Knxb., 1996. - 154tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước. Cơ cấu ngân sách thủ đô Hà Nội trong điều kiện kinh tế thị trường
2085. BÙI XUÂN PHƯƠNG. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và vai trò của 3 loài ong (Telenomus subitus Le, Gryon Cromion Korlov et Le, Ocenafrtus malayensis Ferriere). Ký sinh trứng bọ xít hại lúa vùng Hà Nội và phụ cận : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Bùi Xuân Phương. - H. : Knxb., 2003. - 132tr ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Những dẫn liệu mới về thành phần bọ xít hại lúa và thiên địch của chúng. Bổ sung thêm 4 loài bọ xít hại lúa, 4 loài thiên địch cho vùng nghiên cứu và 2 loài thiên địch mới cho Việt Nam. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của 3 loài ong ký sinh trứng bọ xít chủ yếu. Mối quan hệ giữa cây trồng - sâu hại - thiên địch
2086. Cải tạo không gian kiến trúc - tái khai thác khu chung cư cũ tại Hà Nội đáp ứng điều kiện tạm cư và tái định cư tại chỗ / Dương Đức Tuấn. - H. : Knxb., 2005. - 178tr., t.m., pl. ; 30cm
Xác định nguyên nhân dẫn đến hệ quả tồn tại của thực trạng khu chung cư cũ bị biến dạng, bị phá huỷ không gian. Mô hình giải quyết đáp ứng điều kiện đặc thù tạm cư và tái định cư tại chỗ, giải pháp từ mô hình để cải tạo khu chung cư cũ một cách đồng bộ, hiệu quả và khả thi nhằm cải thiện môi trường và phát huy nội lực đô thị
2087. CAO THĂNG BÌNH. Development of pond culture of Thai nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) and its marketability in Hanoi, Vietnam : Luận án TS KHKT / Cao Thăng Bình. - Bangkok : Knxb., 1998. - 238tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt tiếng Việ
Chính văn bằng tiếng Anh
Giới thiệu các thí nghiệm về phát triển các khẩu phần thức ăn bổ sung có giá thành thấp, các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, kết hợp tối ưu về kinh tế giữa thức ăn bổ sung và bón phân cho ao cũng như các phương pháp trú đông cho cá. Điều tra khảo sát thị trường tiêu thụ cá và thị hiếu thích ăn cá
2088. CHẾ ĐÌNH HOÀNG. Cải tạo và hoàn thiện các khu công nghiệp ở Hà Nội theo định hướng phát triển đó đến năm 2010 : Luận án PTS KH Kỹ thuật : 2.17.05 / Chế Đình Hoàng. - H. : Knxb., 1996. - 148tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tình hình phát triển các khu công nghiệp trên thế giới, trong nước - xu hướng nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới; Cơ sở khoa học của việc phát triển cải tạo khu công nghiệp ở Hà Nội; Nội dung và phương pháp cải tạo
2089. Children's Diarrhea in Hanoi, Vietnam Importance of Enteric Pathogens / Nguyễn Vũ Trung. - Stockholm : Knxb., 2005. - 69p., 25p. app. ; 24cm
Text in English
Tìm hiểu căn nguyên gây tiêu chảy, triệu chứng lâm sàng và một số yếu tố dịch tễ học liên quan đến tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi sống tại Hà Nội - Việt Nam. Nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật PCR đa mới để chẩn đoán cùng một lúc 5 loại E. coli gây tiêu chảy từ bệnh phẩm phân. Tỷ lệ E. coli gây tiêu chảy ở nhóm trẻ bị tiêu chảy là 22,5, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm trẻ lành (12)
2090. CHU NGỌC LÂM. Xây dựng thư viện cơ sở ở Hà nội theo phương châm xã hội hoá / Chu Ngọc Lâm // Tập san Thư viện. - 2003. - Số 3. - Tr. 45-49
Để văn hoá đọc phát huy tác dụng, và vốn tri thức đến được với toàn xã hội, cần xây dựng thư viện cơ sở ở Hà Nội theo phương châm xã hội hoá
2091. CHU THỊ HẠNH. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở Hà Nội / Chu Thị Hạnh. - H. : Knxb., 2007. - 109 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Khảo sát biểu hiện bệnh lý, tình trạng bệnh, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở Hà Nội
2092. CHU VĂN THĂNG. Nghiên cứu tác động của vùng ô nhiễm không khí cực đại đến sức khỏe dân cư trong vùng tiếp giáp khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội : Luận án PTS KH Y - Dược : 03.01.12 / Chu Văn Thăng. - H. : Knxb., 1996. - 160tr ; phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định vùng ô nhiễm không khí cực đại tại khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội; Đánh giá tác động của vùng ô nhiễm không khí cực đại tới sức khỏe của dân cư trong vùng tiếp giáp khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội
2093. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / Nguyễn Đình Dương. - H. : Knxb., 2006. - 188 tr. ; 30 cm
Hệ thống, đánh giá thực trạng những thành tựu và hạn chế cơ bản trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô đến năm 2020
2094. CLEMENT PIERRE. Hà Nội chu kỳ của những đổi thay : Hình thái kiến trúc và đô thị / Chủ biên: Pierre Cle'ment, Nathalie Lancret; Người dịch: Mạc Thu Hương, Trương Quốc Toàn. - H. : Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2005. - 344 tr ; 25 cm
TĐTTS ghi: Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị Hà Nội (IMV)
Tìm hiểu về thành phố Hà Nội qua nghiên cứu bản đồ và các yếu tố cấu thành ở nhiều cấp độ khác nhau. Đăng tải nhiều bản đồ Hà Nội được vẽ vào đầu thế kỷ XIX. Tập trung nghiên cứu các phố cổ và các di tích lịch sử văn hoá, các loại hình nhà trong khu phố cổ cũng như việc đề xuất các giải pháp quy hoạch và phát triển Hà Nội
2095. Công tác cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội năm 2004, mục tiêu và phương hướng năm 2005 / Trần Huy Sáng; Lê Anh Sắc // Tổ chức nhà nước. - 2005. - Số 1. - Tr. 30-33
Lý luận về cải cách hành chính, những bài học và kinh nghiệm về cải cách và quản lý hành chính ở Hà Nội năm 2004, mục tiêu, phương hướng phát triển năm 2005 của thành phố Hà Nội
2096. Cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa ở nội thành Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp chùa Quán Sứ & chùa Hà) / Hoàng Thu Hương. - H. : Knxb., 2006. - VI, 181 tr., XXI tr. pl. ; 30 cm
Mô tả cơ cấu nhân khẩu xã hội của người đi lễ chùa Hà và chùa Quán Sứ. Phân tích các tác động của hoạt động đi lễ chùa đối với cá nhân người đi lễ cũng như với môi trường xã hội xung quanh mỗi ngôi chùa. Phân tích một số nhân tố tác động tới cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa Hà và chùa Quán Sứ
2097. DOÃN NGỌC CHẤT. Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm phát sinh hình thái cành của một số loài thuộc họ lúa (Poaceae Bernh.) ở vùng Ba Vì - Hà Nội : Luận án PTS khoa học Sinh vật / Doãn Ngọc Chất. - H. : Knxb., 1986. - 167tr ; 30cm
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu sự sinh trưởng, phát triển của các loài thuộc họ lúa. Sự phát sinh, hình thành của đỉnh cành, lá, lóng và cành bên, cấu trúc và sự phân cành của cành, sự biến đổi các kiểu đó trong quá trình tiến hóa, thích nghi của họ lúa. Góp phần nâng cao việc sử dụng và thâm canh đồng cỏ ở nước ta
2098. DƯƠNG BÁ TRỰC. Đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh HBH ở trẻ em Việt Nam. Bước đầu tìm hiểu tần suất alpha thalasemia ở Hà Nội : Luận án PTS KH Y dược : 3.01.43 / Dương Bá Trực. - H. : Knxb., 1996. - 112tr : ảnh minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m cuối chính văn
Tìm hiểu những đặc điểm về lâm sàng và huyết học của bệnh HBH ở trẻ em nước ta; Tìn hiểu tần suất bệnh Thalasemia tại Hà Nội
2099. DƯƠNG ĐÌNH THIỆN. Một số đặc điểm dịch tễ của ly trực khuẩn ở một vùng dân cư nhỏ thuộc thành phố Hà Nội từ 1968 đến 1982 : LA PTS Y học : 3.01.11 / Dương Đình Thiện. - H. : Knxb., 1989. - 94tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr. 83-94
Áp dụng phương pháp giám sát và phân tích dịch tễ vào bệnh lỵ trực khuẩn xảy ra ở quần thể dân chúng của 3 xã phường trồng rau hoa vùng ven thành phố Hà Nội từ 1968 - 1982, nêu một số đặc điểm dịch tễ của lỵ trực khuẩn. Đánh giá biện pháp điều trị dự phòng bằng kháng sinh. Xây dựng mô hình dịch tễ của loại trực khuẩn này
2100. DƯƠNG GIANG. Hướng tới kỷ niệm 999 năm Thăng Long- Hà Nội / Dương Giang // Toàn cảnh sự kiện dư luận. - 2000. - Số Tháng 4 (117). - Tr. 12
Giới thiệu các chương trình đã và đang triển khai hướng tới kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, mừng các sự kiện lớn của đất nước cũng như của thủ đô
2101. DƯƠNG HỒNG ANH. Sử dụng phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội : LA TS hoá học : 1.04.03 / Dương Hồng Anh. - H. : Knxb., 2003. - 146, 18tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr. 97-113
Nghiên cứu sự tạo thành các hợp chất Trihalogenmetan trong nước uống kết quả của quá trình khử trùng bằng clo. Khảo sát và tối ưu hoá qui trình phân tích 22 hợp chất VOC trong mẫu nước
2102. DY SAM AN. Ruồi đục thân đậu tương và biện pháp phòng trừ chúng tại Hà Nội và vùng phụ cận : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Dy Sam An. - H. : Knxb., 2003. - 125tr : m.h ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Nghiên cứu và xác định hai loài ruồi đục thân đậu tương là O.sojae và O.phaseoli, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của chúng. Quan hệ giữa cây đậu tương và ruồi đục thân, ruồi đục gốc hại đậu tương và ký sinh của chúng theo giống và thời vụ. Một số biện pháp phòng trừ loài ruồi này
2103. ĐÀM THU TRANG. Tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các khu ở của Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị : LA TS kiến trúc : 2.17.05 / Đàm Thu Trang. - H. : Knxb., 2003. - 150tr : minh hoạ, tm ; 32cm + 1 bản tóm tắt + 1pl
T.m sau chính văn
Thực trạng kiến trúc không gian ở các khu dân cư ở đã và đang xây dựng. Cơ sở khoa học để tổ chức kiến trúc cảnh quan. Yêu cầu, nội dung, giải pháp thiết kế, tổ chức, quản lý kiến trúc cảnh quan
2104. ĐÀM XUÂN HOÀN. Nghiên cứu khả năng giữ ẩm, cung cấp nước của đất và nhu cầu tưới của ngô trong vụ đông xuân trên đất phù sa sông Hồng vùng Gia Lâm Hà Nội : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.07 / Đàm Xuân Hoàn. - H. : Knxb., 1994. - 152tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu các chỉ tiêu vật lý nước của đất và các điều kiện khí hậu, diễn biễn độ ẩm đất tự nhiên và khả năng cung cấp nước của đất phù sa sông Hồng cho cây ngô trong vụ đông xuân
2105. ĐÀO LAN HƯƠNG. Nghiên cứu sự tự đánh giá thái độ học tập môn toán của sinh viên Cao đẳng sư phạm Hà Nội : Luận án TS Tâm lí : 5.06.02. - H. : Knxb., 2000. - 199tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tự đánh giá thái độ học tập của sinh viên; Kiểm nghiệm và khẳng định con đường nâng cao khả năng tự đánh giá phù hợp về thái độ học tập môn toán cho sinh viên
2106. ĐÀO NGỌC NGHIÊM. Nghiên cứu một số cơ sở quy hoạch để quản lý kiến trúc đô thị Hà Nội : Luận án PTS KH KT : 2.17.05 / Đào Ngọc Nghiêm. - H. : Knxb., 1996. - 148tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Quá trình hình thành và phát triển kiến trúc đô thị tại thủ đô Hà Nội và quy hoạch đô thị ở Việt Nam; Hướng phát triển và kiến trúc đô thị của thủ đô Hà Nội đến năm 2010
2107. ĐÀO THỊ DUNG. Đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình nha học đường tại một số trường tiểu học quận Đống Đa Hà Nội / Đào Thị Dung. - H. : Knxb., 2007. - 151 tr., pl. ; 30 cm
Khảo sát hiện trạng tỷ lệ trẻ mắc bệnh răng miệng, đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình nha học đường tại một số trường tiểu học quận Đống Đa Hà Nội
2108. ĐÀO XUÂN MÙI. Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về đất đai ở ngoại thành Hà Nội : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đào Xuân Mùi. - H. : Knxb., 2002. - 178tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn nội dung những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở ngoại thành Hà Nội
2109. ĐẶNG CỦA. Hoàn thiện chế độ khoan để nâng cao hiệu quả trong thi công các giếng khoan sâu ở vùng trũng Hà Nội : LA PTS Kỹ thuật : 1.06.15 / Đặng Của. - H. : Knxb., 1987. - 129tr : bảng, hình vẽ ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 124-129. - Phụ lục: tr. 104-123
Nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu về tính chất cơ học và mài mòn của đất đá ở vùng trũng Hà Nội, phân cấp độ khoan, độ mài mòn theo điệp và phu điệp vùng trũng. Từ đó chọn lựa các chủng loại choòng khoan phù hợp, có năng suất cao trong thực tế. áp dụng phương pháp qui hoạch toán học và điều khiển tối ưu để tối ưu hóa quá trình khoan giếng
2110. ĐẶNG MAI. Đặc điểm địa hóa - khoáng vật vỏ phong hóa vùng Hà Nội và vùng phụ cận : Luận án PTS KH địa lý - địa chất: 1.06.02 / Đặng Mai. - H. : Knxb., ????. - 176tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác lập các kiểu vỏ phong hóa trong vùng Hà Nội và phụ cận. Mối quan hệ giữa đá mẹ, địa hình, khí hậu và các sản phẩm phong hóa
2111. ĐẶNG MINH NGỌC. Nâng cao hiệu quả xét xử, ngành toá án nhân dân Hà Nội góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tội phạm ở Thủ đô / Đặng Minh Ngọc // Dân chủ & Pháp luật. - 1994. - Số 10. - Tr. 15-16
Đối mặt với thực trạng tội phạm ở Hà Nội ngày một nhiều và mức độ nguy hiểm ngày càng cao, bài viết khẳng định với việc nâng cao hiệu quả xét xử, ngành toá án nhân dân Hà Nội đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tội phạm ở Thủ đô
2112. ĐẶNG THỊ DUNG. Côn trùng ký sinh và mối quan hệ của chúng với sâu hại chính trên đậu tương vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Đặng Thị Dung. - H. : Knxb., 1999. - 209tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Lập danh mục đầy đủ về thành phần sâu hại đậu tương và côn trùng ký sinh cùng với mẫu vật loài ký sinh quan trọng đối với sâu hại chính. Năm đặc tính sinh học, sinh thái học của một số loại côn trùng, ký sinh trùng có ý nghĩa để đưa ra biện pháp ứng dụng phòng trừ sâu hại đậu tương vùng Hà Nội và phụ cận có hiệu quả
2113. ĐẶNG VĂN BÀI. Khu phố cổ Hà Nội và phương pháp tiếp cận / Đặng Văn Bài // Văn hoá Nghệ thuật. - 2003. - Số 1 (223). - Tr. 49-51
Gần đây có rất nhiều công trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá về hiện trạng của khu phố cổ ở Hà Nội, đã có nhiều giải pháp đưa ra, đây là ý kiến của một người có trách nhiệm cao trong ngành văn hoá, đề xuất phương pháp tiếp cận khu phố cổ dựa trên cơ sở khoa học khá thuyết phục
2114. ĐINH SỸ HIỀN. Tìm hiểu tình hình ỉa chảy cấp và hiệu quả của chương trình phòng chống ỉa chảy thí điểm tại Từ Liêm - Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Đinh Sỹ Hiền. - H. : Knxb., 1988. - 120tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Chính văn bằng tiếng Việt. - Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu các tác nhân gây ỉa chảy mới được phát hiện ở một số địa điểm ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) như virút Rota, ETEC, C.Jejum; Kết luận về dịch tễ học và căn nguyên học của bệnh, xác định các vi sinh vật gây bệnh và các biện pháp phòng chống
2115. ĐINH THỊ VÂN CHI. Nhu cầu giải trí của thanh niên (nghiên cứu khuôn mẫu giải trí tại Hà Nội) : LA TS xã hội học : 5.01.09 / Đinh Thị Vân Chi. - H. : Knxb., 2001. - 244, 5tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt + 2đĩa mềm
T.m: tr. 235-244
Lý luận về giải trí và nhu cầu giải trí của thanh niên. Nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay và sự đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu đó. Xu hướng biến đổi và giải pháp nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên
2116. ĐINH VĂN ĐÃN. Phát triển sản xuất vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng : LATSKH Kinh tế : 5.02.07 / Đinh Văn Đãn. - H. : Knxb., 2002. - 201tr, Plục ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr.175-181
Nghiên cứu một số cây trồng chính có xu hướng phát triển thành hàng hóa. Tổ chức sản xuất vụ đông ở hộ nông dân 3 huyện (Hoa Lư, Ninh Bình, Gia Lâm - Hà Nội, Gia Lộc - Hải Dương). Thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa vụ đông xuân
2117. ĐINH VĂN TOÀN. Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng một số phương pháp mới xử lý phân tích tài liệu trọng lực vùng trũng Hà Nội : Luận án PTS Địa vật lý : 1.02.24 / Đinh Văn Toàn. - H. : Knxb., 1988. - 154tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xây dựng hệ phương pháp hiện đại phân tích, xử lý các số liệu trọng lực và từ có thể áp dụng để nghiên cứu một số đối tượng địa chất ở lãnh thổ Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng hệ phương pháp này để nghiên cứu cấu trúc vỏ quả đất và mạng lưới đứt gãy trên toàn vùng trũng Hà Nội, góp phần nghiên cứu, sử dụng hợp lý lãnh thổ và phân vùng dự báo tiềm năng xuất hiện khe nứt kiến tạo
2118. ĐOÀN KIM THẮNG. Đời sống sinh hoạt, sức khoẻ và những tâm trạng của trẻ em lang thang đường phố Hà Nội / Đoàn Kim Thắng. - Kđ. : Knxb., 1994. - 37-41
Nghiên cứu xã hội về tình trạng trẻ em đường phố ngày một nhiều, nguyên nhân và giải pháp
2119. ĐOÀN KIM THẮNG. Sức khoẻ sinh sản, sự hiểu biết và dịch vụ cung ứng cho nam giới ở Hà Nội / Đoàn Kim Thắng // Xã hội học. - 2008. - Số 2. - Tr. 61-71
Nghiên cứu xã hội học về sức khoẻ sinh sản nam, những hiểu biết cần thiết và dịch vụ cung ứng cho nam giới ở Hà Nội
2120. ĐOÀN MAI PHƯƠNG. Nhận xét về các chủng vi khuẩn phân lập từ họng - mũi của trẻ em khỏe dưới 3 tuổi tại Hà Nội : LA.PTS. Y dược : 1.05.12 / Đoàn Mai Phương. - H. : Knxb., 1993. - 118tr : ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn.
Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Vấn đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Quá trình phân lập vi khuẩn
2121. ĐOÀN THỊ NGỌC ANH. Bước đầu góp phần tìm hiểu vai trò của vi rút rota trong bệnh ỉa chảy cấp trên bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Xanhpôn và các trạm y tế xã thuộc huyện Từ Liêm Hà Nội trong thời gian 1981-1985 : LA.PTS. Y học : 1.0513 / Đoàn Thị Ngọc Anh. - H. : Knxb., 1987. - 130tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.111
Nghiên cứu vai trò của virut rota đối với bệnh ỉa chảy cấp ở Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu tình hình mắc bệnh dịch tả ở Hà Nội trong 5 năm 1981-1985, từ đó rút ra kết luận về khả năng mắc bệnh, lứa tuổi dễ mắc bệnh, mùa dịch thường xuất hiện
2122. ĐOÀN THỊ THANH HÀ. Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị miễn dịch viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi nhà : LATSKH Y học : 3.01.12 / Đoàn Thị Thanh Hà. - H. : Knxb., 2002. - 143tr ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr.123-143
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của viêm mũi dị ứng do bụi nhà. Đánh giá kết quả bước đầu của miễn dịch liệu pháp đối với viêm mũi dị ứng. Nghiên cứu mối liên quan giữa một số yếu tố môi trường tại Hà Nội và bệnh viêm mũi dị ứng do bụi nhà
2123. ĐOÀN TRỌNG TUYÊN. Tình trạng nhiễm virút viêm gan B ở một số đơn vị quân đội và hiệu lực đáp ứng miễn dịch của vắcxin viêm gan B do Việt Nam sản xuất với các liều khác nhau : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.11 / Đoàn Trọng Tuyên. - H. : Knxb., 1996. - 114tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở một số đơn vị quân đội thông qua việc phát hiện mầm bệnh. Các dấu ấn của virút viêm gan B; Đánh giá hiệu lực đáp ứng miễn dịch của vắcxin phòng bệnh viêm gan B do viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội sản xuất với các liều 5, 10, 15 ug
2124. ĐỖ ANH THI. Một số vấn đề phát triển và quản lý các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn Hà Nội hiện nay : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Đỗ Anh Thi. - H. : Knxb., 1995. - 172tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Thực trạng phát triển và quản lý các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong nền kinh tế thị trường. Một số biện pháp và phương hướng chủ yếu về phát triển và đổi mới cơ chế quản lý
2125. ĐỖ ĐÌNH ĐỨC. Thi công hố đào cho tầng hầm nhà cao tầng trong đô thị Việt Nam : LA TS Kỹ thuật : 2.15.14 / Đỗ Đình Đức. - H. : Knxb., 2002. - 134tr : minh hoạ ; 32cm + 1 bản tóm tắt +1pl
T.m. sau chính văn
Tổng quát về thi công hố đào khi xây dựng tầng hầm nhà cao tầng ở Việt Nam và thế giơí. Những sự cố hố đào khi thi công tầng hầm nhà cao tầng ở Việt Nam. Đặc điểm của đất nền ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cùng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để thi công hố đào và tính giá thành. Một số giải pháp hạn chế sự cố hố đào
2126. ĐỖ HOÀI THANH. Đánh giá khả năng chuyển dị ứng trên thực địa sau khi tiêm Vacxin BCG sống đông khô ở trẻ sơ sinh tại Hà Nội từ năm 1979-1994 : Luận án PTS KH Y-Dược: 1.05.12 / Đỗ Hoài Thanh. - H. : Knxb., 1995. - 116tr.:ảnh ; 32cm+1 bản tóm tắt
T.m.: tr. 102-106
Nghiên cứu khả năng chuyển dị ứng của vacxin BCG sống đông khô được sử dụng tại Hà Nội. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển dị ứng: nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng khi nhận được ở Việt Nam. Đánh giá tỷ lệ viêm hạch sau 12 tuần đã tiêm BCG
2127. ĐỖ HUY. Xây dựng nếp sống thanh lịch và năng động ở Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Đỗ Huy // Văn hoá nghệ thuật. - 2000. - Số 9 (195). - Tr. 37-41
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, cần xây dựng nếp sống thanh lịch, hiện đại và năng động để thích nghi với công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá mạnh mẽ ở Hà Nội
2128. ĐỖ KIM TUYẾN. Đấu tranh phòng chống tội cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội : LA TS Luật học : 5.05.14 / Đỗ Kim Tuyến. - H. : Knxb., 2001. - 178tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 174-178
Tập trung làm sáng tỏ về lí luận và thực tiễn công tác đâú tranh phòng, chống tội cướp tài sản ở Hà Nội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu để rút ra các luận cứ tội phạm học tương ứng, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu cho cuộc đấu tranh nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi tội cướp tài sản ở Hà Nội
2129. ĐỖ NGỌC HOÈ. Một số chỉ tiêu vệ sinh ở các chuồng gà công nghiệp trong mùa hè và nguồn nước cho chăn nuôi ở Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.03.10 / Đỗ Ngọc Hoè. - H. : Knxb., 1996. - 121tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu một số chỉ tiêu khí hậu chuồng nuôi gà công nghiệp trong điều kiện khí hậu miền bắc nước ta về mùa hè (tháng 6,7,8,): nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng khí độc, số lượng vi sinh vật. Chỉ tiêu vệ sinh nguồn nước trong chăn nuôi
2130. ĐỖ TẤN DŨNG. Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (pseudomonas solanacearum smith) hại một số cây trồng ở ngoại thành Hà Nội và vùng phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Đỗ Tấn Dũng. - H. : Knxb., 1999. - 211tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu điều tra tình hình mức độ và gây hại của bệnh héo xanh vi khuẩn trên một số giống của các loài cây ký chủ: cà chua, khoai tây, thuốc lá, lạc, cây cà và một số biện pháp kỹ thuật canh tác, sinh học, hóa học đề phòng trừ bệnh
2131. ĐỖ THỊ MINH THUÝ. Vai trò của ngôi chùa trong đời sống tín ngưỡng dân gian Hà Nội / Đỗ Thị Minh Thuý // Văn hoá dân gian. - 2008. - Số 4. - Tr. 38-43
Trong cuộc sống hối hả của đô thị hiện nay, thì đời sống tâm linh của con người cũng phong phú hơn và vai trò của ngôi chùa cũng ngày càng tăng. Bài viết bàn về vai trò của ngôi chùa trong đời sống tín ngưỡng dân gian Hà Nội
2132. ĐỖ THỊ THANH HOA. Di cư tự do trong quá trình đô thị hóa và tác động của nó tới môi trường thành phố Hà Nội : Luận án TS Địa lý : 1.07.02 / Đỗ Thị Thanh Hoa. - H. : Knxb., 1999. - 139tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Một số vấn đề lí luận về di cư tự do trong quá trình đô thị hóa và vấn đề môi trường đô thị. Thực trạng di cư tự do và tác động của nó đến môi trường xã hội thành phố Hà Nội. Một số khuyến nghị nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lí di cư tự do vào Hà Nội
2133. ĐỖ THỊ XUÂN PHƯƠNG. Phát triển thị trường sức lao động giải quyết việc làm : Luận án TS Kinh tế : 5.02.05 / Đỗ Thị Xuân Phương. - H. : Knxb., 2000. - 162,12tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hình thành thị trường sức lao động ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm, giải pháp giải quyết việc làm, phát triển thị trường sức lao động ở Hà Nội
2134. ĐỖ THỨC. Kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội - thực trạng và giải pháp / Đỗ Thức // Tạp chí con số và Sự kiện. - 2001. - Số Đặc biệt. - Tr. 72
Bức tranh toàn cảnh về kinh tế thủ đô Hà Nội trong những năm qua, thực trạng và giải pháp
2135. ĐỖ THỨC. Suy nghĩ từ thực trạng công nghiệp Hà Nội thời kỳ 1995-1999 / Đỗ Thức, Vũ Thị Lộc // Tạp chí con số và sự kiện. - 2000. - Số Tháng 3. - Tr. 9
Trên cơ sở phân tích các số liệu, kết quả đạt được - thực trạng công nghiệp Hà Nội thời kỳ 1995-1999, tác giả nêu đề xuất làm thế nào để thúc đẩy nền công nghiệp Hà Nội phát triển trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá như hiện nay
2136. ĐỖ TRỌNG SỰ. Nghiên cứu nhiễm bẩn nước dưới đất vùng Hà Nội : Luận án PTS KH Địa lí - địa chất : 01.06.08 / Đỗ Trọng Sự. - H. : Knxb., 1996. - 98tr : b.đ. ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng nhiễm bẩn nước dưới đất ở vùng Hà Nội; Hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng; Nguồn gốc gây nhiễm bẩn và biện pháp giảm thiếu ô nhiễm để bảo vệ nước dưới đất
2137. ĐỖ VĂN BÌNH. Sự hình thành và phân bố của Asen trong nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Hà Nội, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng của nó đến chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt / Đỗ Văn Bình. - H. : Knxb., 2007. - 163 tr. ; 30 cm
Tìm hiểu, phân tích sự hình thành và phân bố của Asen trong nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Hà Nội, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng của nó đến chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt
2138. ĐỖ VĂN DŨNG. Lễ hội Đình Vòng / Đỗ Văn Dũng // Dân tộc học. - 2007. - Số 3. - Tr. 63-69
Giới thiệu về lễ hội dân gian truyền thống Đình Vòng với những nét đặc trưng tiêu biểu của địa phương vùng Bắc Bộ
2139. ĐỖ VĂN HINH. Paleotektomiheskie usloviă formirovaniă i perspektivy neftegazononosti Xanojskogo progiba : Diss kan-ta geologo - mineralogiheskix nauk : 04.00.17 / Do Van Xin'. - Moskva : Knxb., 1993. - 134s : il ; 32sm + 1per + 1ref
Thư mục cuối chính văn
Những điều kiện cổ kiến tạo để hình thành và quy luật tích tụ dầu khí ở miền võng Hà Nội để xác định chính xác cho phương hướng công tác tìm kiếm thăm dò địa chất. Đặc điểm phân bố dầu và khí trong các loại cấu tạo khác nhau theo thời gian và lịch sử phát triển địa chất, điều kiện cổ kiến tạo để hình thành và phân bổ các tích tụ dầu khí
2140. ĐỒNG THỊ KIM THOA. Về mô hình tư vấn pháp luật - hòa giải tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Hà Nội / Đồng Thị Kim Thoa // Dân chủ & Pháp luật. - 2000. - Số 5. - Tr. 37-38
Nghiên cứu tình trạng thực thi pháp luật ở địa bàn Hà Nội thấy còn quá nhiều điều bất cập, bài viết bàn về mô hình tư vấn pháp luật - hòa giải tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Hà Nội
2141. ĐỒNG XUÂN NINH. Phân phối theo lao động ở các hợp tác xã chuyên môn hóa sản xuất rau Hà Nội : Luận án PTS khoa học kinh tế / Đồng Xuân Ninh. - H. : Knxb., 1986. - 169tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và phương pháp luận của phân phối theo lao động và tình hình vận dụng ở nước ta, phân tích việc thực hiện và những biện pháp để quán triệt yêu cầu của phân phối theo lao động, nội dung cơ bản và những điều kiện tiền đề để HTX chuyên môn hóa sản xuất rau Hà Nội chuyển từ phân phối theo lao động thấp (ngày công điểm) lên hình thức trả tiền công tháng cho xã viên
2142. ĐỨC NGUYỄN. Tác động ô nhiễm không khí đến người dân Hà Nội / Đức Nguyễn // Du Lịch Việt Nam. - 2007. - Số 5. - Tr. 22-23
Cuộc sống hiện đại của đô thị Hà Nội, với công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong từng lĩnh vực đã làm cho môi trường và không khí bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trầm trọng đến người dân Hà Nội. Bài viết trình bày hiện trạng và nêu giải pháp khắc phục
2143. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại thủ đô Hà Nội / Trần Văn Hân. - H. : Knxb., 2006. - 173 tr. ; 30 cm
Khu công nghiệp và tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Thực trạng về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Hà Nội. Giải pháp, kiến nghị mở rộng tín dụng ngân hàng đối với công nghiệp tại các khu công nghiệp Hà Nội
2144. Giải pháp qui hoạch - kiến trúc hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu nhà ở chung cư của thành phố Hà Nội / Nguyễn Trọng Phượng. - H. : Knxb., 2005. - 187tr., t.m., pl. ; 30cm
Phân tích, tổng hợp những lí luận về môi trường đô thị, các yếu tố chính tác động gây ô nhiễm môi trường trong khu nhà ở đô thị. Xác định mối quan hệ giữa qui hoạch - kiến trúc và môi trường. Phương pháp luận và giải pháp qui hoạch kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong các khu nhà ở
2145. Giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng không gian ở tại các khu đô thị mới Hà Nội / Nguyễn Văn Hải. - H. : Knxb., 2005. - 217tr., pl. ; 30cm
Nghiên cứu thực trạng tổ chức không gian ở tại các khu đô thị mới của Hà Nội. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng không gian ở tại các khu đô thị mới Hà Nội trong phạm vi: tổ chức không gian căn hộ, đề xuất về một số mô hình giải pháp cho thể loại nhà ở cao tầng với căn hộ mở, tổ chức không gian nhóm nhà ở cao tầng điển hình và nâng cao chất lượng diện mạo khu đô thị mới
2146. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc cải thiện môi trường nhà ở cho người thu nhập thấp thành phố Hà Nội / Vũ Thuý Hằng. - H. : Knxb., 2006. - VIII, 159 tr., pl. ; 30 cm
Đề xuất giải pháp quy hoạch, kiến trúc nhằm hỗ trợ điều kiện cho nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội. Đưa ra chỉ tiêu môi trường thiết yếu cho nhà ở của người thu nhập thấp và bổ sung lí thuyết và sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện cải thiện môi trường nhà ở cho người thu nhập thấp
2147. HÀ LƯƠNG TÍN. Gravitacionnaă model' xanojskogo progiba : Dis. kand. geologo-mineralog. nauk : 04.00.12 / Xa Lyong Tin. - Moskva : Knxb., 1981. - 128st : ris ; 30sm + 1 per. + 1 per. ref. +
Thư mục cuối chính văn. - Chính văn bằng tiếng Nga
Xây dựng các mô hình trọng lực vùng trũng Hà Nội trong đó có cả mô hình gradient khi dựa theo các kết quả của địa chấn và thăm dò điện. Xây dựng phương pháp số và thuật giải bài toán thăm dò trọng lực đối với môi trường gradient với các thay đổi mật độ
2148. Hà Nội 1995 và tương lai // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1997. - Số 3. - Tr. 11
Nghiên cứu về Hà Nội ở thời điểm năm 1995 và đưa ra những nhận định về khả năng phát triển của thủ đô trong tương lai
2149. Hà Nội bảo tồn và phát triển // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1997. - Số 10. - Tr. 12
Đưa ra nhận định đánh giá về xu hướng phát triển của thủ đô Hà Nội: bên cạnh việc xây dựng mới, cần phải bảo tồn những nét đẹp cổ kính mang dấu ấn truyền thống của mảnh đất đế đô
2150. Hà Nội - Một hồ sơ đô thị : (Dự án VIE/95/050) / Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc - Việt Nam. - H. c2000 : Knxb., ????. -
Nghiên cứu tình hình phát triển đô thị của Hà Nội về các mặt: hiện trạng, quy hoạch, ý nghĩa đối với việc xây dựng các chính sách đô thị mới. Đề án gồm 4 nội dung cơ bản sau: 1. Kinh tế tài chính; 2. Cơ sở hạ tầng; 3. Nhà ở, dịch vụ cho con người: văn hoá; 4. Quản trị
2151. Hà Nội - những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá : Tập bài / Hội Ngôn ngữ học Hà Nội. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 349 tr.
Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tiếng Hà Nội, về vấn đề ngôn ngữ văn hoá. Nội dung gồm 3 chủ đề chính: Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt (ở các bình diện cấu trúc cũng như chức năng, đồng đại, lịch đại). Tiếng Hà Nội với văn hoá Hà Nội (giao tiếp ngôn ngữ của người Hà Nội trong gia đình, ngoài xã hội cũng như trong đời sống hàng ngày. Tiếng Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới; Tiếng Hà Nội với việc dạy học ngoại ngữ, v.v...
2152. Hà Nội những vấn đề ngôn ngữ văn hoá / Trần Văn Giàu, Nguyễn Tài Cẩn, Vũ Kim Bảng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2001. - 350tr : bảng, hình vẽ ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Ngôn ngữ học Hà Nội (Thuộc liên hiệp các hội KHKT Hà Nội). - Thư mục cuối mỗi bài
Một số vấn đề về ngôn ngữ văn hoá Hà Nội: Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt, tiếng Hà Nội với văn hoá Hà Nội và trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, tiếng Hà Nội với các yếu tố ngôn ngữ - văn hoá nước ngoài, với việc dạy và học ngoại ngữ v.v.
2153. Hà Nội phát triển quan hệ hữu nghị với châu Âu // Nghiên cứu châu Âu. - 1996. - Số 5. - Tr. 78
Thông tin về quan hệ quốc tế của Hà Nội với các nước trong khối liên minh châu Âu về các mặt ngoại giao, văn hoá và thương mại
2154. Hà Nội thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Quốc Vượng (ch.b.). - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 490tr. ; 19cm
Giới thiệu tổng quan về Hà Nội: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử, địa lý trải qua các thời kỳ, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi Hà Nội cùng cả nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
2155. HÀ QUANG HÙNG. Thành phần ong ký sinh trứng sâu hại lúa vùng Hà Nội, đặc tính sinh học, sinh thái học của một số loài có triển vọng : LA PTS nông nghiệp : 4.01.16 / Hà Quang Hùng. - H. : Knxb., 1984. - 150tr ; 30cm + tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Điều tra phát hiện thành phần ong ký sinh trứng sâu hại lúa, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài thiên địch góp phần đặt cơ sở khoa học cho việc điều khiển số lượng chủng quần sâu hại và thiên địch trong sinh quần ruộng lúa, cho việc đấu tranh sinh học trong phòng chống tổng hợp sâu hại lúa
2156. HÀ THỊ QUYÊN. Nghiên cứu mồi bả diệt muỗi và kết quả khảo nghiệm phòng trừ muỗi truyền bệnh ở Quảng Bình : Luận án PTS KH Sinh học : 1.05.14 / Hà Thị Quyên. - H. : Knxb., 1995. - 147tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Sự phân bố, đặc tính sinh học, vai trò truyền bệnh của một số loài muỗi có ý nghĩa dịch tễ quan trọng ở Quảng Bình: muỗi Anoplacliane, muỗi Culiciane. Nghiên cứu sản xuất mồi diệt muỗi: Công thức quy trình sản xuất; sử dụng và bảo quản; độc tính của mồi diệt muỗi đối với muỗi, người và động vật. Hiệu lực của mồi diệt muỗi trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa (Quảng Bình, Hà Nội)
2157. HÀ VĂN PHÙNG. Lời khai mạc hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 38 : Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003 / Hà Văn Phùng // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003. - 2004
Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 38 tại Hà Nội do GS Hà Văn Phùng trình bày, thông tin về những phát hiện và nghiên cứu mới nhất về khảo cổ học năm 2003
2158. HÀ VĂN TẤN. Lời khai mạc hội nghị thông báo khảo cổ học lần XXXIII, năm 1998 : Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1998 / Hà Văn Tấn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1998. - 1999
Nội dung báo cáo đề dẫn đọc tại Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 33 của Viện trưởng Viện Khảo cổ học, GS Hà Văn Tấn thông tin về những nghiên cứu và những phát hiện mới của ngành trong năm 1998
2159. HÀ VÂN TẤN. Lời khai mạc Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 30 / Hà Vân Tấn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1995. - 1996
Báo cáo đề dẫn khai mạc Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 30 của Giáo sư Hà Văn Tấn, điểm lại thành tựu hoạt động khảo cổ học trong 30 năm qua của Viện Khảo cổ học (1965 - 1995)
2160. HẢI HÀ. Hội thảo (Chương trình hành động Hà Nội: nhìn lại quá khứ hướng tới tương lai) / Hải Hà // Nghiên cứu Quốc tế. - 2001. - Số 4 (39). - Tr. 49-52
Thông tin về Hội thảo trong khuôn khổ "Chương trình hành động Hà Nội: nhìn lại quá khứ hướng tới tương lai", nội dung hội thảo bàn về các giá trị văn hoá phi vật thể ở Hà Nội và giải pháp làm thế nào để bảo tồn những giá trị này trên con đường hội nhập quốc tế
2161. Hanoi / IFA. - H. : Agence de la Francophonie, c'1997. - 58tr ; 28cm. - (Coll."Portrait de ville")
T.m. cuối chính văn
Lịch sử, địa chí thủ đô Hà Nội; Nghệ thuật kiến trúc cổ, những đổi thay của thành phố qua các thời kỳ; Thăng Long từ những ngày mới thành lập, năm 1010; Thời kỳ thuộc Pháp từ 1874-1954 và cuối giai đoạn xã hội chủ nghĩa; Thời kỳ khôi phục và phát triển của thành phố hiện đại, từ 1955 đến nay
2162. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001 - 2010 / Vương Đức Tuấn. - H. : Knxb., 2007. - X, 220 tr. ; 30 cm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI và tác động của nó đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội. Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI vào Hà Nội đến năm 2010
2163. HOÀNG ĐÌNH TIẾN. Điều kiện địa hóa sinh dầu khí của trầm tích neogen miền võng Hà Nội : Luận án PTS Địa chất khoáng vật / Hoàng Đình Tiến. - H. : Knxb., 1984. - 120tr : hình ảnh, bảng ; 32cm
Thư mục cuối chính văn
Môi trường tích lũy và tồn tại vật liệu hữu cơ cũng như đặc điểm phân bố và mức độ chuyển hóa của nó. Xác định các tầng đá và quy luật sinh dầu khí theo thời gian cũng như khả năng tích lũy khu vực. Đánh giá mức độ và quy luật sinh dầu khí của trầm tích neogen miền võng Hà Nội, tìm hiểu trữ lượng dự báo
2164. HOÀNG ĐÌNH TUẤN. Tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội đến năm 2020 với việc giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống : Luận án TS Kỹ thuật : 2.17.01 / Hoàng Đình Tuấn. - H. : Knxb., 1999. - 152tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thực trạng và những vấn đề về tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành Hà Nội. Cơ sở khoa học và lý luận của việc tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành. Định hướng và các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành
2165. HOÀNG HỮU PHẾ. Housing and urban form in Vietnam : A study of home improvement among owner occupiers in central Hanoi / Hoàng Hữu Phế. - London : Knxb., 1997. - 409tr ; 32cm + 1 tờ tóm tắt
Chính văn bằng tiếng Anh
Tìm hiểu bản chất của việc nâng cấp nhà ở tại trung tâm Hà Nội trong khu vực nhà ở tư nhân
2166. HOÀNG MINH THÁI. Geologiheskaă êffektivnost' gravirazvedki pri izuhenii tektoniheskogo stroeniă xanojskoj vpadiny : Dis. kan-ta geologo-mineralogiheskix nauk : 04.00.12 / Xoang Min' Txaj. - Baku : Knxb., 1987. - 174st : ill ; 32st + 1 per. + 1 per. ref. +
Chính văn bằng tiếng Nga. - Thư mục tr. 161-170
Phân tích tổng hợp các tài liệu đã có về vùng trũng Hà Nội để nghiên cứu cấu trúc kiến tạo tại vùng này. Trên cơ sở đó làm sáng tỏ hiệu quả dịa chất của phương pháp thăm dò trọng lực
2167. HOÀNG NGỌC HÀ. Sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến / Hoàng Ngọc Hà // Tác phẩm mới. - 1999. - Số 10. - Tr. 9
Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất đế đô, linh thiêng và hào hoa, nơi đây vừa có vẻ đẹp cổ kính nên thơ của các con phố đan xen như bàn cờ vừa có những di tích đậm màu huyền thoại, gắn liền với các sự tích mang màu sắc dân gian, tác giả ghi lại cảm nhận vinh dự và tự hào được là công dân của mảnh đất ngàn năm văn hiến
2168. HOÀNG THỊ BÍCH HƯƠNG. Một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá đối với trẻ em lang thang tại Hà Nội : LA TS Giáo dục học : 5.07.01 / Hoàng Thị Bích Hương. - H. : Knxb., 2002. - 191tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu những khái niệm hành vi giao tiếp có văn hoá và biện pháp giáo dục, đặc điểm tâm lý giao tiếp của trẻ lang thang. Tình hình trẻ em lang thang và thực trạng giao tiếp của chúng. Một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ em lang thang Hà Nội
2169. HOÀNG THỌ XUÂN. Thị trường Hà Nội: thực trạng tiềm năng và định hướng phát triển / Hoàng Thọ Xuân, Công Khánh // Tạp chí Cộng sản. - 1994. - Số 10. - Tr. 30
Nghiên cứu xã hội về thực trạng tiềm năng và định hướng phát triển của thị trường Hà Nội những năm sau thời kỳ đổi mới
2170. HOÀNG THU THỦY. Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội : Luận án PTS Y học : 1.05.12 / Hoàng Thu Thủy. - H. : Knxb., 1988. - 88tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu các chủng Escherichia Coli, đặc biệt của E. Coli sinh độc tố ruột, một trong những vi sinh vật gây ỉa chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra còn nghiên cứu đặc điểm về các độc tố ruột của các chủng ETEC...
2171. HOÀNG THU THỦY. Tìm hiểu các vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm nhầy mũi - họng ở các trẻ em dưới 5 tuổi có viêm nhiễm cấp tính đường hô hấp tại Hà Nội : LA PTS Khoa học Y dược : 1.05.12 / Hoàng Thu Thủy. - H. : Knxb., 1991. - 114tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 106-114
Xác định các vi khuẩn chính gây viêm cấp đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hà Nội. Tỷ lệ giữa các vi khuẩn gây viêm cấp đường hô hấp ở trẻ em và mối liên quan của chúng ở các tuyến điều trị khác nhau tại Hà Nội. Tính nhạy cảm và tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn chủ yếu gây viêm cấp đường hô hấp trẻ em để có phác đồ điều trị hiệu quả. Nêu những thay đổi cần thiết cho qui trình phân lập S. pneumniae và H. Influenzaép áp dụng tại Việt Nam
2172. HOÀNG VĂN CHÍNH. Những vấn đề chủ yếu về phát triển kinh tế nông hộ ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Hoàng Văn Chính. - H. : Knxb., 1993. - 151tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở hình thành và phát triển kinh tế nông hộ trong nền nông nghiệp nửa tự nhiên đến nền nông nghiệp hàng hóa. Ưu khuyết điểm của kinh tế nông hộ trong thời gian qua. Phương hướng phát triển của kinh tế nông hộ và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quy mô, tốc độ phát triển của kinh tế nông hộ sản xuất sản phẩm hàng hóa ở vùng ngoại thành Hà Nội
2173. HOÀNG VĂN NGHIÊN. Kế hoạch, biện pháp xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách một bước nền hành chính ở thành phố Hà Nội / Hoàng Văn Nghiên // Dân chủ & Pháp luật. - 1995. - Số chuyên đề. - Tr. 16-17
Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải có kế hoạch, biện pháp xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách một bước nền hành chính ở thành phố Hà Nội, có như thế Hà Nội mới thu hút được du lịch và đầu tư để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển
2174. HOÀNG VĂN QUÝ. Izuhenie gozonosnosti i emkostnyx svojstv kolektorov miocenovyx otlogenij Xanojskogo progiba po dannym geofiziheskix issledovanij skvagin : Dis. Kandidata Geologo - minerologih. nauk : 04.00.12 / Xoang Van Kui. - Baku : Knxb., 1989. - 191s : ill ; 32sm + 1 ref + 1 per ref
Thư mục: tr. 172-176
Phân tích tài liệu địa vật lý trong lát cắt miền võng Hà Nội. Phân tích đặc điểm cấu trúc vỉa chứa của vùng nghiên cứu và tiến hành phân loại. Đề xuất phương pháp đánh giá khả năng chứa khí và các tính chất chứa của đá chứa, chọn các phương pháp tối ưu hiệu quả nhất thực hiện
2175. HOÀNG VĂN TÂN. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở Hà Nội và các vùng lân cận : Luận án PTS khoa học y dược : 3.01.11 / Hoàng Văn Tân. - H. : Knxb., 1993. - 115tr : Hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đặc điểm dịch tễ học của bệnh sởi trong thời gian thực hiện phổ cập tiêm văcxin sởi cho trẻ em ở Hà Nội. Tìm hiểu về bệnh sởi ở trẻ em đã tiêm phòng và nguyên nhân xẩy ra dịch bệnh sởi sau khi thực hiện phổ cập tiêm vắcxin sởi
2176. HOÀNG VIỆT TRUNG. Tín dụng ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Hoàng Việt Trung. - H. : Knxb., 1996. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Vai trò tác động của tín dụng ngân hàng (TDNH) trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Phân tích tác động của TDNH trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Những mâu thuẫn và giải pháp hoàn thiện
2177. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG. Ảnh hưởng của nước tưới phù sa sông Hồng tới một số tính chất đất bạc màu Đông Anh- Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.02 / Hoàng Xuân Phương. - H. : Knxb., 2001. - 116tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Mức độ biến đổi về chất lượng phù sa sông Hồng vào thời điểm lấy nước tưới trong năm ở hệ thống thuỷ nông ấp Bắc, các vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế hệ thống thuỷ nông dùng nước phù sa sông Hồng cho đất bạc màu. Khả năng cải tạo đất bạc màu cho nước tưới phù sa sông Hồng ở hệ thống thuỷ nông ấp Bắc
2178. Hoạt động của Trung tâm khuyến nông Hà Nội // Tạp chí Chăn nuôi. - 2000. - Số 5 (32). - Tr. 12
Thông tin về những hoạt động của Trung tâm khuyến nông Hà Nội, có nhiều thành tích trong việc gây giống mới, tạo các sản phẩm nông nghiệp cho năng suất và sản lượng cao
2179. HỒ THỊ THU GIANG. Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh thái của hai loài ong cotesia plutellae và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella ở ngoại thành Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Hồ Thị Thu Giang. - H. : Knxb., 2002. - 134tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Các dữ liệu mới về thành phần nhện bắt mồi, côn trùng kí sinh trên sâu hại rau họ thập tự. Bổ sung thêm 55 loài sâu hại và 24 loài thiên địch mới đối với loại rau này. Đặc điểm sinh học của hai loài thiên địch chính và ảnh hưởng của một số yếu tố canh tác đến mối quan hệ giữa cây trồng - sâu hại - thiên địch
2180. HỒNG HẠNH. Tiềm năng du lịch Hà Nội bên thiên niên kỷ mới / Hồng Hạnh // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 9. - Tr. 52
Hà Nội thủ đô của cả nước, nơi thu hút khá nhiều khách du lịch, đứng trước thềm thiên niên kỷ mới cần có những bước đột phá trong đổi mới phương thức phục vụ góp phần xây dựng kinh tế, xã hội ở Hà Nội, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan, bảo tồn nét đẹp văn hoá truyền thống vốn có để hấp dẫn khách du lịch nhiều hơn
2181. HỒNG HẠNH. Về nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của người Hà Nội / Hồng Hạnh // Văn hoá Nghệ thuật. - 2002. - Số 10 (220). - Tr. 56-60
Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của người Hà Nội những năm đầu của thiên niên kỷ mới, khi mà khoa học công nghệ đang có những tác động to lớn đến đời sống
2182. HỒNG LIÊN. Thực tiễn về quản lý về hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn Hà Nội / Hồng Liên // Dân chủ & Pháp luật. - 2007. - Số Chuyên đề tháng 6. - Tr. 26-27
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã phải đối mặt với không ít khó khăn, một trong số đó là hoạt động trọng tài thương mại. Bài viết giới thiệu về thực tiễn quản lý về hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn Hà Nội
2183. Inqenerno-geologiheskie usloviă teoritorii goroda Xanoă i racional'noe ee ispolzovanie : Dis. kand-ta Geologo-mineralogiheskix nauk : 04.00.07 / Doan Txê Tưong. - Leningrad : Knxb., 1991. - 138s : ill. ; 32sm + 1 perevod. referat
Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục cuối sách
Mô tả, phân tích, đánh giá điều kiện địa chất công trình của lãnh thổ Hà Nội, những kinh nghiệm xây dựng các công trình, nguyên nhân biến dạng, hư hỏng. Thành lập bản đồ địa chất công trình của Hà Nội. Kiến nghị phương hướng sử dụng hợp lý môi trường địa chất, khai thác các công trình và nâng cao chất lượng công tác khảo sát địa chất ở giai đoạn sau
2184. Integration of disaster risk management and urban planning for resilient communities: Policy implications for the reverside urban areas of Hanoi / Hoang Vinh Hung. - Kyoto : Knxb., 2007. - XII, 214 p. ; 30 cm
Text in English
Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính trị và sự vận hành của hệ thống quản lí trong lĩnh vực qui hoạch đô thị quản lí thiên tai tại Hà Nội, qua đó tìm ra được các nguyên nhân của việc đô thị hoá quá nhanh, xây dựng trái phép. Đề xuất chính sách dài hạn và trung hạn cho chương trình phát triển đô thị ngoài đê ở Hà Nội, quản lí rủi ro trong trường hợp xảy ra lũ vừa và lớn trong tương lai
2185. Khan hiếm nước sạch ở Hà Nội - vấn đề không chỉ từ một phía // Tạp chí Thông tin tài chính. - 2001. - Số 17. - Tr. 7
Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tình hình khan hiếm nước sạch ở Hà Nội, nguyên nhân và giải pháp
2186. Khó khăn của thị trường thương mại Hà Nội // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1998. - Số 13. - Tr. 31
Trình bày những khó khăn của Hà Nội trong lĩnh vực giao thương với bên ngoài ở thời điểm hiện tại và gợi mở những tháo gỡ trong thương mại
2187. KHUẤT THU HỒNG. Một số biến đổi trong hôn nhân và gia đình ở Hà Nội trong những năm 1965-1992 / Khuất Thu Hồng. - 1995. - Tr. 27-41
Nghiên cứu, khảo sát về những thay đổi trong tình trạng hôn nhân và gia đình ở Hà Nội
2188. Kiến trúc bền vững từ cách tiếp cận thích ứng điều kiện khí hậu địa phương (Lấy vùng Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu) / Trần Quốc Thái. - H. : Knxb., 2006. - IX, 232 tr. ; 30 cm
Xây dựng quan niệm toàn diện về kiến trúc bền vững thích hợp với điều kiện Việt Nam, đưa ra các nguyên tắc chung và các tiêu chí thiết kế với điều kiện khí hậu địa phương. Xây dựng các nhóm giải pháp mang tính định hướng thiết kế, kiến trúc bền vững thích ứng với các điều kiện khí hậu địa phương
2189. KIM CHI. Các khu công nghiệp Hà Nội đang chờ các nhà đầu tư / Kim Chi // ạp chíon số và Sự kiện. - Số 12. - Tr. 12-14
Hiện trạng các khu công nghiệp ở Hà Nội còn nhiều tồn tại, rất cần được quy hoạch và tái thiết để thu hút đầu tư nước ngoài
2190. KIM THỊ DUNG. Thị trường vốn tín dụng nông thôn và sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân huyện Gia Lâm Hà Nội : Luận án TS Kinh tế : 5.02.07 / Kim Thị Dung. - H. : Knxb., 1999. - 224tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng, thị trường vốn tín dụng ở nông thôn. Phân tích thực trạng, thị trường, sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân Gia Lâm. Một số giải pháp tác động cho thị trường vốn tín dụng nông thôn phát triển đúng hướng. Biện pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn tín dụng trong hộ nông dân
2191. KRISTINE NAESS ANNE. Nghệ thuật và sự phân tầng ở Hà Nội hôm nay / Anne Kristine Naess // Văn hoá Nghệ thuật. - 2002. - Số 10 (220). - Tr. 72-77
Giới thiệu công trình nghiên cứu của một học giả nước ngoài về nghệ thuật và sự phân tầng ở Hà Nội hôm nay
2192. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội // Tạp chí Lịch sử Đảng. - Số 10 (119). - Tr. 1
Những chương trình và sự kiện đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội
2193. LÂM QUANG DỐC. Xác lập hệ thống kiến thức bản đồ địa lý tự nhiên trong việc dậy học địa lý ở trường phổ thông cấp 2 Việt Nam : Luận án PTS khoa học sư phạm- tâm lý / Lâm Quang Dốc. - H. : Knxb., 1993. - 153tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác lập hệ thống kiến thức bản đồ địa lý tự nhiên phù hợp với chương trình địa lý tự nhiên, ở các lớp 6, 7, 8. Xác định nội dung truyền thụ kiến thức và kỹ năng bản đồ cho học sinh các lớp 6, 7, 8, của Hà Nội
2194. LEE SEON HEE. Địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận (giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại) : LATSKH Lịch sử : 5.03.10 / Lee Seon Hee. - H.. - H. : Knxb., 2002. - 225tr ; 32cm+1tt
Thư mục: tr.204-213
Nghiên cứu địa vị của người phụ nữ kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận trong quá trình chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại. Giới thiệu các sự kiện, hiện tượng liên quan đến địa vị người phụ nữ trong lịch sử
2195. LEURENCE, F. Etude sur un indice du cout de la vie pour les européens à Ha Noi : Extrait de Bull. Economique de l'Indochine. No 157, nouv. série, 11-12/1922 / F. Leurence. - H. : Impr. d'Extrême-Orient, 1923. - 19p. : tab. ; 28cm
Tìm hiểu các chỉ số giá sinh hoạt ở Hà Nội. Vai trò kinh tế của các chỉ số giá cả. Chỉ số giá sinh hoạt ở Đông Dương. Sự biến đổi tiền lương công chức (1910-1922). Các chỉ số bán lẻ ở Hà Nội từ 1910-1922, các mặt hàng và dịch vụ trong năm 1922,... Các phương pháp tính toán trên các chỉ số giá
2196. LÊ ANH TUẤN. Góp phần tìm hiểu sự kháng thuốc và kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi BK dương tính mới phát hiện có kháng thuốc và cảm thụ thuốc tại Hà Nội : LA PTS Khoa học Y-Dược : 3.01.08 / Lê Anh Tuấn. - H. : Knxb., 1992. - 122tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu 128 bệnh nhân lao phổi mới phát hiện có trực khuẩn lao kháng thuốc trước điều trị, khả năng áp dụng hóa trị liệu ngắn hạn tám tháng cho những bệnh nhân lao phổi có trực khuẩn lao kháng thuốc trước điều trị và cảm thụ thuốc
2197. LÊ CÔNG DẦN. Nghiên cứu căn nguyên gây tiêu chảy cấp ở người do cryptosporidium parvum tại Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội : LA TS Y học : 01.05.12 / Lê Công Dần. - H. : Knxb., 2001. - 121tr ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 105-121
Xác định tỉ lệ nhiễm và đặc điểm hình thái của Cryptosporidium parvum, đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng bệnh tiêu chảy do vi trùng này gây ra
2198. LÊ DU PHONG. Cơ chế và chính sách để khai thác tiềm lực khoa học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội / Lê Du Phong // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - Tháng 11 (số 41). - Tr. 21
Bàn về cơ chế chính sách để làm thế nào phát huy một cách tốt nhất tiềm lực khoa học phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô
2199. LÊ ĐÌNH TRI. Nghiên cứu thiết kế cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công trong khu dân cư đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKT: 2.17.05 / Lê Đình Tri. - H. : Knxb., 1995. - 143,9tr:hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Lịch sử sản xuất thủ công nghiệp và phân bố sản xuất thủ công nghiệp ở đô thị Hà Nội. Những căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc thiết kế, cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công trong các khu ở đô thị Hà Nội. Những giải pháp quốc tế cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công ở các khu ở đô thị Hà Nội
2200. LÊ ĐỨC ANH. Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục là đại biểu cho cả nước đối với thế giới bên ngoài / Lê Đức Anh // Văn hoá nghệ thuật. - 1994. - Số 10 (124). - Tr. 3
Khẳng định vai trò và vị thế trung tâm của Hà Nội đối với trong nước và quốc tế
2201. LÊ ĐỨC THẮNG. Quy hoạch các điểm du lịch với việc khai thác di sản kiến trúc văn hóa - lịch sử khu vực Hà Nội : Luận án PTS KH Kỹ thuật / Lê Đức Thắng. - H. : Knxb., 1996. - 170tr., Phụ lục ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Lược thảo quá trình của du lịch; Cơ sở khoa học của việc phân tích đánh giá các di sản kiến trúc, văn hóa, lịch sử trong du lịch ở Hà Nội; Mô hình quy hoạch khai thác các di sản văn hóa trong du lịch ở Hà Nội
2202. LÊ HỒNG HẠNH. Nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Luật Hà Nội - thực trạng và triển vọng / Lê Hồng Hạnh // Dân chủ & Pháp luật. - Số 11. - Tr. 5-6
Tìm hiểu, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Luật Hà Nội, nghiên cứu thực trạng và đánh giá triển vọng
2203. LÊ HỒNG LÝ. Làng nghề, phố nghề Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá / Lê Hồng Lý // Văn hoá dân gian. - 2007. - Số 1. - Tr. 25-29
Bàn đến làng nghề, phố nghề của thủ đô Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá, khi mà bộ mặt Hà Nội đổi thay từng ngày với tốc độ phát triển đến chóng mặt, thì làng nghề, phố nghề tất yếu phải biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của cuộc sống. Vì sự phát triển bền vững của làng nghề, phố nghề, cần có những nghiên cứu mang tính chiến lược, với sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau
2204. LÊ HUY HOÀNG. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội / Lê Huy Hoàng, Đặng Trần Bảng // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 1997. - Số 8. - Tr. 36
Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội
2205. LÊ MINH TIẾN. Xây dựng Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế - định hướng và các giải pháp chủ yếu : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Lê Minh Tiến. - H. : Knxb., 1996. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Khả năng của việc xây dựng Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế; Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội về phương tiện giao lưu quốc tế của Hà Nội; Những giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế
2206. LÊ NGỌC QUỲNH. Một số kết quả kiểm tra 100 bệnh nhân được cắt 2/3 dạ dày để điều trị loét dạ dày tá tràng, sau 5 năm tại bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội : Luận án PTS KH y-dược: 3.01.21 / Lê Ngọc Quỳnh. - H. : Knxb., 1994. - 105tr : 2tr.phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đánh giá kết quả lâu dài về lâm sàng của phẫu thuật cắt 2/3 dạ dầy. ứng dụng nội soi dạ dày để kiểm tra kết quả đối với bệnh nhân sau mổ cắt 2/3 dạ dày
2207. LÊ NHƯ HOA. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước về lối sống đô thị ở Hà Nội / Lê Như Hoa // Dân chủ & Pháp luật. - Số 1. - Tr. 12-14
Phân tích những biến động của kinh tế xã hội ở Hà Nội trong thời gian qua, tác giả nhấn mạnh cần phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước về lối sống đô thị ở Hà Nội để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
2208. LÊ SINH TẶNG. Nông nghiệp thủ đô trên chặng đường đổi mới quản lý theo tinh thần nghị quyết 10 / Lê Sinh Tặng // Thông tin Lý luận. - 1991. - Số 165 (Tháng 10). - Tr. 14
Ghi nhận sự chuyển biến của nông nghiệp thủ đô từ khi thực hiện đổi mới quản lý theo tinh thần nghị quyết 10
2209. LÊ THỊ HIỀN THẢO. Nghiên cứu quá trình xử lý sinh học và ô nhiễm nước ở một số hồ Hà Nội : Luận án TS Sinh học : 1.05.20 / Lê Thị Hiền Thảo. - H. : Knxb., 1999. - 147tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Phân tích đánh giá chất lược nước của các hồ ở Hà Nội, phân loại ô nhiễm để đề xuất biện pháp làm sạch nước hồ. Đánh giá và lựa chọn một số loài sinh vật (vi khuẩn, tảo, thực vật bậc cao) nhằm tăng cường quá trình tự làm sạch và khả năng xử lý nước thải của các hồ
2210. LÊ THỊ KIM OANH. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến diễn biến số lượng quần thể, đặc điểm sinh học của một số loài sâu hại rau loại hoa thập tự và thiên địch của chúng ở ngoại thành Hà Nội : LA TS Nông nghiệp / Lê Thị Kim Oanh. - H. : Knxb., 2003. - 171tr, pl ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m tr. 144-167
Thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu trên rau họ thập tự, mức độ kháng thuốc trừ sâu đối với sâu khoang hại rau và ảnh hưởng của thuốc đến một số đặc điểm sinh học quan trọng của 3 loài sâu tơ, sâu khoang, và dòi đục lá, và tác động đến môi trường của loại thuốc này. Mô hình trừ sâu an toàn và hiệu quả
2211. LÊ THỊ MINH HẠNH. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội thời kỳ 2000-2010 / Lê Thị Minh Hạnh // Tạp chí lịch sử Đảng. - Số 3. - Tr. 26-30
Giới thiệu và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội thời kỳ 2000-2010
2212. LÊ THỊ THANH TÂM. Nghiên cứu sự biến đổi các hợp chất nitơ trong đới thông khí khu vực Hà Nội : LA TS Địa chất : 1.06.08 / Lê Thị Thanh Tâm. - H. : Knxb., 2003. - 113tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 107-113
Đặc điểm thông khí khu vực Hà Nội. Sự biến đổi hàm lượng các hợp chất nitơ trong đới thông khí và các biện pháp giảm thiểu nhiễm bẩn nước dưới đất của khu vực
2213. LÊ THỊ TIỆP. Đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đánh giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của Vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Lê Thị Tiệp. - H. : Knxb., 1989. - 93tr : minh họa ; 29cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đối với trẻ em Việt Nam. Đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng sởi bằng Vacxin sống qua kết quả giảm tỉ lệ chết và mắc. Từ đó làm sáng tỏ và đóng góp thêm cho việc xây dựng sơ đồ tiêm chủng vacxin sởi thường kỳ phòng chống dịch
2214. LÊ TRẦN LÂM. Khoa học và công nghệ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội / Lê Trần Lâm // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 2000. - Số 10. - Tr. 21
Tìm hiểu, đánh giá về tình hình nghiên cứu khoa học trong những thập kỷ qua ở Hà Nội, thành tựu và những tồn tại
2215. LÊ TRƯỜNG. Một số đặc điểm của sâu tơ Plutellamaculipennis (Curt) đã chống thuốc ở các vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội và khả năng phòng chống : LA PTS khoa học Nông nghiệp : 4-01-16 / Lê Trường. - H. : Knxb., 1982. - 181tr : đồ thị, ảnh ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đi sâu nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện khiến cho sâu tơ Plutellamaculipennis Curt ngày càng gây tác hại nặng cho rau họ chữ thập ở các vùng chuyên canh rau (thuộc ngoại thành Hà Nội). Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp quy trình tổng thể để hạn chế tác hại của sâu tơ. Phòng và chống sâu loại này
2216. LÊ VĂN BÀO. Nghiên cứu hoạt động hành nghề y tư nhân ở Hà Nội, đề xuất mô hình quản lý hành nghề y tư nhân ở tuyến xã : LA TS y học : 3.01.12 / Lê Văn Bào. - H. : Knxb., 2002. - 136tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Thực trạng hoạt động của các cơ sở hành nghề tư nhân ở Hà Nội năm 1998-1999. Phân tích thực trạng trong công tác quản lý hành nghề tư nhân và xây dựng mô hình quản lý hành nghề tư nhân, thử nghiệm và đánh giá kết quả can thiệp ở một số xã ngoại thành Hà Nội
2217. LÊ VĂN HOẠT. Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh trì Hà Nội : Luận án PTS KH Kinh tế : 5.02.05 / Lê Văn Hoạt. - H. : Knxb., 1995. - 132,5tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Trình bày một cách có hệ thống những cơ sở khoa học của sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Những đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng tới tình hình và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp vùng này
2218. LÊ VĂN LONG. Những vấn đề khi đánh giá những dự án đầu tư trong xây dựng nhà ở thuộc thành phố Hà Nội Việt Nam : Luận án PTS Kh xây dựng: 05.02.21 / Lê Văn Long. - Xôphia : Knxb., 1997. - 189tr ; 23cm + 1 bản tóm tắt + 1 bản d
T.m. cuối chính văn. - Nguyên bản bằng tiếng Bungari
Tình trạng và triển vọng phát triển của xây dựng nhà ở Việt Nam. Xây dựng nhà ở nhiều tầng ở thành phố Hà Nội. Những giải pháp kết cấu xây dựng tối ưu đối với các nhà có số tầng khác nhau, công nghệ xây dựng khác nhau
2219. LÊ VĂN LƯU. Đặc trưng biến động cường độ tổng xạ theo thời gian trong ngày tại Hà Nội : LA PTS Khoa học : 1.02.24 / Lê Văn Lưu. - H. : Knxb., 1989. - 124tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cường độ tổng xạ và sự biến động của nó theo thời gian. Khái niệm cơ bản về hàm ngẫu nhiên ứng dụng vào nghiên cứu biến động cường độ tổng xạ theo thời gian. Đặc trưng biến động của cường độ tổng xạ tại các thời điểm khác nhau trong ngày
2220. LÊ VĂN NÃI. Nghiên cứu ứng dụng mô hình khuyếch tán ô nhiễm để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do các ống khói công nghiệp gây ra : Luận án PTS khoa học kỹ thuật : 2.15.13 / Lê Văn Nãi. - H. : Knxb., 1993. - 167tr : minh họa ; 32cm + 1bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Vận dụng mô hình toán của Berlianđ và mô hình khí động học để tính toán ô nhiễm không khí vùng núi. Lập chương trình tính toán khuyếch tán các chất ô nhiễm để xác định các giá trị nồng độ chất ô nhiễm. Khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm vùng nhà máy xi măng Hoàng Thạch, 4 quận nội thành Hà Nội, nhà máy điện Ninh Bình, thị xã Quảng Ngãi
2221. LÊ VŨ ANH. Bước đầu đánh giá tình trạng mang và mang kéo dài virus viêm gan B trên quần thể dân cư vùng Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Lê Vũ Anh. - H. : Knxb., 1988. - 97tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Kỹ thuật phát hiện HBb Ag - phương pháp ngưng kết hồng cầu thụ động trực tiếp. Kết quả điều tra việc phân bố tình trạng mang HBb Ag kéo dài, theo giới tính, theo vùng dân cư. Về việc sử dụng gloleuline miễn dịch đặc hiệu với vaccine viêm gan B ở trẻ sơ sinh, ở phụ nữ trước tuổi lập gia đình
2222. LƯƠNG NGỌC CỨ. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Lương Ngọc Cứ. - H. : Knxb., 1996. - 120tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Gia Lâm, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông thôn của huyện; Nêu 1 số định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch này ở Gia Lâm Hà Nội
2223. LƯU BÁCH DŨNG. Phân kiểu nông nghiệp Thanh Trì Hà Nội : Luận án PTS KH Địa lý - địa chất : 01.07.02 / Lưu Bách Dũng. - H. : Knxb., 1996. - 168tr ; 32cm + 1 bản toám tắt
T.m. cuối chính văn
Cơ sở khoa học của phân kiểu nông nghiệp. Phân kiểu nông nghiệp Thanh Trì Hà Nội. Cải tạo và xây dựng các kiểu nông nghiệp. Một số kiến nghị để các kiểu nông nghiệp phát triển với nhiều hàng hóa chất lượng, hiệu quả và bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội nông thôn
2224. LƯU MINH TRỊ. Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn ngoại thành Hà Nội (Cấp xã) trong giai đoạn hiện nay : Luận án PTS KH triết học : 5.01.03 / Lưu Minh Trị. - H. : Knxb., 1993. - 133tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác định rõ phương hướng, nội dung và những giải pháp đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở đơn vị cơ sở nông thôn ở ngoại thành Hà Nội. Bàn về hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, về quá trình hình thành chính quyền cơ sở nông thôn và hệ thống chính trị cấp xã.
2225. LƯU THỊ LIÊN. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội / Lưu Thị Liên. - H. : Knxb., 2007. - 122 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Xuất phát từ tình trạng bệnh nhân mắc bệnh cao tại các địa bàn cư dân tại Hà Nội, tiến hành nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội
2226. LƯU THỊ MINH CHÂU. Dùng phương pháp chuẩn đoán huyết thanh học để phát hiện một số đặc điểm bệnh Dengơ xuất huyết ở phòng khám đa khoa Bạch Mai và bệnh viện Hai bà Trưng hà Nội trong những năm 1982-1984 : Luận án PTS khoa học Y học : 1.05.13 / Lưu Thị Minh Châu. - H. : Knxb., 1987. - 117tr ; 30cm + 1btt.
Thư mục tr. 101-117
Tổng quan về vi rút học bệnh lí học, dịch tễ học, điều trị và dự phòng. kết quả chẩn đoán huyết thanh học trên những bệnh nhân nghi dengơ xuất huyết. Tình trạng, tuổi mắc bệnh, chẩn đoán lâm sàng và huyết thanh học của bệnh nhân... những triệu chứng chủ yếu, tỉ lệ mắc bệnh dengơ xuất huyết và kết quả điều tra huyết thanh học trong quần thể dân cư phường Cầu Dền 1982,1983,1984
2227. LY VÔNG SẢ A CAO. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm quanh cuống răng mạn tính (Thể u hạt và nang chân răng) : Luận án TS Y học : 3.01.29 / Ly Vông Sả A Cao. - H. : Knxb., 2000. - 111,10tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu những đặc điểm lâm sàng của bệnh viêm quanh cuống chân răng mạn tính thể u hạt và nang chân răng. Đánh giá kết quả điều trị của phương pháp bảo tồn đối với u hạt và phương pháp phẫu thuật (đối với nang chân răng) tại Viện Răng hàm mặt Hà Nội
2228. MAI HỒNG. Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ra mắt bộ Bách khoa thư về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội / Mai Hồng // Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận. - 2007. - Số 204. - Tr. 36-37
Giới thiệu bộ 'Bách khoa thư về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội' mới xuất bản gồm 18 tập, để kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, những sự kiện lịch sử và văn hóa nổi bật của thủ đô trong suốt hành trình 1000 năm qua
2229. MAI HỒNG. Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: 'Dấu ấn Thăng Long' Chương trình đậm nét bản sắc Hà Nội / Mai Hồng // Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận. - 2007. - Số 203. - Tr. 38-39
Đánh giá về chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với nội dung: Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 'Dấu ấn Thăng Long'. Tác giả khẳng định chương trình đậm đà bản sắc Hà Nội, có sức lan toả trong đời sống
2230. MAI THANH TÂN. Về nguyên nhân hạn chế chiều sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn phản xạ ở miền võng Hà Nội và một số biện pháp khắc phục : LA PTS khoa học kỹ thuật : 1.90.40 / Mai Thanh Tân. - H. : Knxb., 1982. - 189tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đặc điểm địa chấn địa chất của miền võng Hà Nội, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển trường sóng, mối quan hệ sóng có ích và nhiễu. Xác định các biện pháp có hiệu quả nhằm hạn chế phông nhiễu, tăng chiều sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn phản xạ
2231. Một số đặc điểm giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên / Nguyễn Văn Đồng. - H. : Knxb., 2007. - 258 tr. ; 30 cm
Phân tích, đánh giá thực trạng giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên tại một số trường đại học ở Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp quản lí, tổ chức và tác động đối với giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên nhằm thúc đẩy, tăng cường các yếu tố tích cực đồng thời giảm bớt các yếu tố tiêu cực trong giao tiếp của họ.
2232. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội của các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội / Lê Thị Lan Hương. - H. : Knxb., 2005. - IV, 211tr. ; 30cm
Những vấn đề lí luận cơ bản về chất lượng chương trình du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình du lịch
2233. Một số giải pháp nhằm phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Quốc Bình. - H. : Knxb., 2005. - 184tr., pl. ; 30cm
Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới. Đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
2234. Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội / Phạm Văn Khánh. - H. : Knxb., 2005. - 188tr. ; 30cm
Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị. Thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước, những vấn đề tồn tại và các quan điểm, giải pháp nâng cao dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội
2235. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển nhà ở Hà Nội / Nghiêm Xuân Đạt, Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 2001. - Số 6. - Tr. 42
Dân số Hà Nội ngày càng đông, do vậy nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên bức xúc, bài viết nêu giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển nhà ở Hà Nội
2236. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 521 tr.
Bối cảnh kinh tế quốc tế hiện tại đã tác động đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và Hà Nội; Nêu kinh nghiệm của các nước châu Á trong lĩnh vực này; Trình bày và phân tích các yêu cầu, lộ trình, thách thức và cơ hội đặt ra trong quá trình hội nhập của Việt Nam và Hà Nội trong khuôn khổ AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và WTO; Khảo sát khả năng sẵn sàng của Hà Nội trước những yêu cầu và thách thức đó; đề xuất một số quan điểm, nội dung và giải pháp để thúc đẩy Hà Nội hội nhập kinh tế quốc tế
2237. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Một số giải pháp tài chính tiền tệ nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế thành phố Hà Nội / Nghiêm Xuân Đạt, Nguyễn Minh Phong // Lý luận Chính trị. - 2001. - Số 7. - Tr. 26
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng đã trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bài viết đề xuất một số giải pháp tài chính tiền tệ nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô Hà Nội
2238. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.21 / Nghiêm Xuân Đạt. - H. : Knxb., 1993. - 141tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Định hướng đổi mới công tác vệ sinh môi trường đô thị. Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế quản lý chất thải rắn ở thành phố và các biện pháp thực hiện
2239. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới, phân bón đến tồn dư NO3 và một số kim loại nặng trong rau trồng tại Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.08 / Cheang Hong. - H. : Knxb., 2003. - 119tr, ph.l ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 106-119
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ, hữu cơ, đất trồng, nước tưới bị ô nhiễm tới tồn dư NO3 và KLN trong rau. Điều tra, đánh giá tình trạng nhiễm bẩn NO3 và KLN trong rau thương phẩm sản xuất tại các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế tích lũy NO3 và KLN trong sản phẩm nông nghiệp
2240. Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng ở thủ đô Hà Nội / Hoàng Ngọc Trí. - H. : Knxb., 2005. - 204tr. ; 30cm
Làm sáng tỏ cơ sở lí luận, thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo công nhân kĩ thuật xây dựng ở Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kĩ thuật ở Hà Nội
2241. Nghiên cứu các hình thái lâm sàng gãy xương hàm trên - kết quả điều trị của phương pháp khâu kết hợp xương / Nguyễn Quốc Đức. - H. : Knxb., 2005. - 157tr. ; 30cm
Nghiên cứu hình thái gãy xương hàm trên đã được khám và điều trị tại Viện răng hàm mặt Hà Nội trong thời gian gần đây. Phân tích, đánh giá kết quả điều trị gãy xương hàm trên của phương pháp khâu kết hợp xương bằng chỉ khâu kết hợp xương bằng chỉ thép
2242. Nghiên cứu dịch tễ học loạn năng bộ máy nhai và đề xuất giải pháp can thiệp / Phạm Như Hải. - H. : Knxb., 2006. - 133 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu về các đặc điểm loạn năng bộ máy nhai của người dân Hà Nội. Nghiên cứu điều trị can thiệp cho nhóm đối tượng mắc loạn năng bộ máy nhai. Các phương pháp nghiên cứu khám điều tra dịch tễ học cắt ngang. Đánh giá hiệu quả các phương pháp điều trị. Bảng chỉ số kết quả điều tra.
2243. Nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục tại thành phố Hà Nội và thành phố Thái Nguyên / Nguyễn Duy Hưng. - H. : Knxb., 2006. - 155 tr., pl. ; 30 cm
Xác định một số đặc điểm dịch tễ học và một số biểu hiện lâm sàng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) thường gặp ở Hà Nội và Thái Nguyên. Phân tích các yếu tố nguy cơ của bệnh STD để có biện pháp can thiệp bệnh phù hợp, hiệu quả
2244. Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus C. & V.) nuôi tại khu vực Hà Nội đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila / Vũ Dũng Tiến. - Nha Trang : Knxb., 2005. - IX, 155tr. ; 30cm
Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá trắm cỏ biểu hiện qua hệ thống Izozym, kháng thể miễn dịch ở cá này và đồng thời nghiên cứu đáp ứng miễn dịch biểu hiện qua khả năng sống sót của cá trắm cỏ đối với vacxin điều chế thử nghiệm có nguồn gốc là phức hệ kháng nguyên vi khuẩn Aeromonas hydrophila
2245. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán và xử trí sớm u não bán cầu ở một số bệnh viện Hà Nội / Nguyễn Công Hoan. - H. : Knxb., 2005. - 129tr., t.m., pl. ; 30cm
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học u não bán cầu ở một số bệnh viện Hà Nội từ năm 1999 đến 2001. Phân tích đặc điểm lâm sàng và đánh giá vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán u não bán cầu. Kết quả điều trị u não bán cầu về tỉ lệ chết và sống thêm từ trên 3 năm sau điều trị
2246. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý điều hành hệ thống thoát nước sông Tô Lịch - Thành phố Hà Nội / Nguyễn Song Dũng. - H. : Knxb., 2005. - 146tr. ; 30cm
Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học thực tiễn cho giải pháp quản lý điều hành tiêu thoát nước theo quan điểm hệ thống dựa trên phương pháp và công nghệ hiện đại nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước sông Tô Lịch để chủ động phòng và chống úng ngập cho Hà Nội
2247. Nghiên cứu điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực - thắt lưng không bền vững có liệt tủy bằng khung Hartshill tại bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội / Nguyễn Đắc Nghĩa. - H. : Knxb., 2004. - 141tr., t.m., 7tr. pl. ; 30cm
Nghiên cứu những số liệu về đường kính, góc nghiêng, chiều dài đo trên trục chéo và trục thẳng của vuông cung, khoảng cách giữa hai mối bắt vít chéo từ sau ra trước các đốt sống T11 - L5. Kết quả điều trị lâm sàng của hệ thống cố định cột sống bằng khung Hartshill kết hợp hai cầu ngang và bốn vít cuống cung với chi thép đối với bệnh gãy cột sống không liệt tuỷ
2248. Nghiên cứu hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong các lớp giáo dục đặc biệt ở Hà Nội / Trần Thị Lê Thu. - H. : Knxb., 2006. - 181 tr., pl. ; 30 cm
Thực trạng hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ và các yếu tố liên quan với hành vi thích ứng của trẻ tại các cơ sở giáo dục đặc biệt qua đó đưa ra các biện pháp tác động tới hành vi thích ứng thông qua việc hỗ trợ giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ
2249. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm một số vi khuẩn ở thịt lợn, gà tại Hà Nội và áp dụng biện pháp hạn chế sự phát triển của chúng / Tô Liên Thu. - H. : Knxb., 2006. - 157 tr., pl. ; 30 cm
Những nghiên cứu về đặc tính chung và thành phần của thịt, các yếu tố liên quan đến sự nhiễm khuẩn vào thịt, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và kinh tế, nghiên cứu hạn chế sự nhiễm khuẩn vào thịt và một số biện pháp bảo quản thịt. Nội dung, vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Các bảng kết quả và thảo luận.
2250. Nghiên cứu kỹ thuật đồng vị và ứng dụng để xác định tuổi nước ngầm khu vực Hà Nội / Trịnh Văn Giáp. - H. : Knxb., 2006. - 126 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Tổng quan về nguồn gốc và vai trò của các đồng vị của cácbon, hyđrô, ôxy và radon trong nghiên cứu nước ngầm. Nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật hiện đại để xác định hàm lượng các đồng vị cacbon, hydro, oxy và radon trong nước. Nghiên cứu sử dụng các mô hình toán học để giải quyết bài toán tuổi nước ngầm khu vực Hà Nội. Đưa ra một số đề xuất về ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong các bài toán liên quan tới nước ngầm khu vực Hà Nội trong thời gian tới
2251. Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện qui hoạch thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội / Võ Thị Thanh Xuân. - H. : Knxb., 2005. - 142tr., 53tr. pl. ; 30cm
Nghiên cứu quy hoạch thoát nước ở một số đô thị ở Việt Nam và trên thế giới đặc biệt là quy hoạch thoát nước ở thủ đô Hà Nội. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch thoát nước lưu vực sông Tô Lịch đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị
2252. Nghiên cứu một số giải pháp quy hoạch cải tạo hệ thống thoát nước nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh sông hồ ở các đô thị Việt Nam (Lấy sông Sét - Thành phố Hà Nội làm ví dụ) / Mai Thị Liên Hương. - H. : Knxb., 2006. - 136 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Phân tích thực trạng thoát nước, vệ sinh lòng hồ một số đô thị ở Việt Nam. Đề xuất một số tiêu chí quy hoạch, thiết kế cống thu gom nước thải, cấu tạo giếng tràn tách nước và một số công trình xử lí nước thải phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam
2253. Nghiên cứu mức độ phát thải và lan truyền của các Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) tại Hà Nội / Nghiêm Trung Dũng. - H. : Knxb., 2005. - X, 162tr. ; 30cm
Nghiên cứu sự phát triển và lan truyền Hyđrôcácbon thơm đa vòng trong không khí để tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lí chất lượng không khí ở Việt Nam. Góp phần nghiên cứu, áp dụng mô hình nơi tiếp nhận nhằm đưa mô hình này thành công tác quản lí chất lượng không khí ở Việt Nam
2254. Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất vùng ven đô - huyện Thanh Trì, Hà Nội với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý / Đinh Thị Bảo Hoa. - H. : Knxb., 2007. - XIII, 184 tr. ; 30 cm
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đặc điểm sử dụng đất khu vực huyện Thanh Trì cũ. Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý đánh giá cảnh quan nhân sinh, tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp, đất xây dựng nhà cao tầng, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất định hướng khai thác, sử dụng hợp lý vùng ven đô - huyện Thanh Trì, Hà Nội
2255. Nghiên cứu sự tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội / Đỗ Ngọc Khanh. - H. : Knxb., 2005. - 188tr., 31tr. pl. ; 30cm
Làm sáng tỏ khái niệm tự đánh giá và các khái niệm liên quan như tự ý thức, cái tôi, qua kết quả nghiên cứu thực tiễn đã chỉ ra các nhân tố xã hội như ứng xử của cha mẹ, thầy cô, bạn bè... Tác động đến tự đánh giá của học sinh THCS hiện nay. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi có những hình thức tác động phù hợp đến học sinh thì mức độ tự đánh giá của các em cũng được nâng cao một cách phù hợp
2256. Nghiên cứu thực trạng hành vi nguy cơ và nhiễm HIV ở can phạm nhân, nguy cơ phơi nhiễm HIV đối với lực lượng công an thành phố Hà Nội / Nguyễn Tuấn Bình. - H. : Knxb., 2007. - 123 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Tổng quan về tình hình nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng và can phạm nhân trong năm 2004-2005. Mô tả thực trạng phơi nhiễm HIV và một số yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV nghề nghiệp, đặc biệt đối với lực lượng công an. Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm HIV đối với cán bộ cảnh sát, công an trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ở Hà Nội
2257. Nghiên cứu thực trạng và góp phần hoàn thiện mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã Phù Linh và Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, Hà Nội / Lương Ngọc Khuê. - H. : Knxb., 2004. - 132tr., 56tr.pl. ; 30cm
Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của người dân, các cấp chính quyền. Đánh giá những kết quả, tồn tại, các yếu tố ảnh hưởng và những thách thức đối với các cơ sở y tế. Thực hiện nhiệm vụ khám cho người có thẻ BHYT. Tiến hành đánh giá bước đầu hiệu quả của một số biện pháp can thiệp khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại xã Phù Linh - Đức Hoà
2258. Nghiên cứu tình hình cận thị ở học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 10 của một số trường phổ thông thuộc quận Hoàn Kiếm Hà Nội và thử nghiệm mô hình can thiệp / Hoàng Văn Tiến. - H. : Knxb., 2006. - 125 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Một số vấn đề về giải phẫu mắt liên quan đến cận thị; sinh lý mắt; đặc điểm mắt trẻ em, nghiên cứu về cận thị học đường; quan niệm của tây y và đông y về cận thị; một số can thiệp phòng và chữa cận thị đã được thực hiện. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; phương pháp chọn mẫu. Các kết quả nghiên cứu.
2259. Nghiên cứu tình hình dịch tễ tai nạn lao động ở một số cơ sở công nghiệp và đánh giá thực trạng sơ cứu cấp cứu tại y tế xí nghiệp / Nguyễn Việt Đồng. - H. : Knxb., 2006. - 131 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu về tai nạn lao động, chấn thương do tai nạn lao động và một số yếu tố nguy cơ. Địa điểm nghiên cứu: một số cơ sở công nghiệp thuộc bộ công nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên. Nghiên cứu các đối tượng là công nhân lao động. Phương pháp nghiên cứu. Các bảng kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tai nạn lao động, tác nhân, vị trí chấn thương.
2260. Nghiên cứu tình hình sản xuất cây có múi ở các huyện ngoại thành Hà Nội và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất bưởi và quýt / Boun Keua Vongsalath. - H. : Knxb., 2005. - XI, 160tr., pl. ; 30cm
Nghiên cứu các đặc tính sinh học của cây bưởi Diễn đầu dòng và biện pháp nhân giống vô tính bưởi Diễn trên các gốc thích hợp. Một số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất bưởi Diễn như sử dụng phân bón lá dạng hữu cơ trong sản xuất
2261. Nghiên cứu tình trạng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ răng miệng và đánh giá kết quả hai năm thực hiện nội dung chăm sóc răng miệng ban đầu ở người cao tuổi tại Hà Nội : LA TS y học : 3.01.21 / Phạm Văn Việt. - H. : Knxb., 2004. - 181tr : ảnh, 12 tờ ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 130-147
Thực trạng, nhu cầu và một số yếu tố liên quan tới bệnh răng miệng của người cao tuổi tại Hà Nội. Hiệu quả của một số biện pháp can thiệp của chương trình chăm sóc răng miệng ban đầu
2262. Nghiên cứu tình trạng thừa cân - béo phì ở trẻ 4-6 tuổi tại nội thành Hà Nội và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng / Trần Thị Phúc Nguyệt. - H. : Knxb., 2006. - IV, 141 tr., pl. ; 30 cm
Xác định tỉ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ 4 - 6 tuổi, phân tích một số yếu tố nguy cơ gây tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ 4 - 6 tuổi ở nội thành Hà Nội. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp thừa cân, béo phì tại cộng đồng
2263. NGỌC LÂM. Thư viện Hà Nội và các nhà xuất bản với công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo / Ngọc Lâm // Tập san Thư viện. - 2003. - Số 3. - Tr. 57-62
Giới thiệu thành tích và các phương thức tuyên truyền, giới thiệu sách báo phục vụ bạn đọc của thư viện Hà Nội và các nhà xuất bản trong những năm qua
2264. NGÔ BÍCH HẢO. Nghiên cứu một số bệnh chính hại chuối vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS KH Nông nghiệp : 4.01.16 / Ngô Bích Hảo. - H. : Knxb., 1998. - 150tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Điều tra xác định những bệnh chủ yếu hại chuối vùng Hà Nội. Tìm hiểu mức độ gây hại, tính chất phổ biến, qui luật phát sinh phát triển và khả năng lan truyền của hai bệnh vi rút hại chuối là bệnh chùn ngọn và khảm lá. Khảo sát biện pháp phòng nhằm hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra
2265. NGÔ BÍCH NGỌC. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với đối với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay : LA TS Lịch sử : 5.03.14 / Ngô Bích Ngọc. - H. : Knxb., 2004. - 189tr, ph.l ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 173-181
Nghiên cứu những luận cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của TCCSĐ đối với Đoàn TNCS HCM trong các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của TCCSĐ đối với đoàn TNCS HCM
2266. NGÔ ĐỨC THIỆU. Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm, Hà Nội : LA PTS khoa học kỹ thuật Nông nghiệp / Ngô Đức Thiệu. - H. : Knxb., 1978. - 153tr : minh họa ; 30cm + 1 b.tóm tắt
Thư mục tr. 136-151
Một số đặc điểm khí hậu thời tiết đất đai vùng Gia Lâm Hà Nội. Tình hình nghiên cứu chế độ tưới nước của khoai tây. Các phương pháp nghiên cứu về sự biến đổi độ ẩm đất, độ sâu tầng đất, giới hạn độ ẩm thích hợp, lượng nước cần thiết, số lần tưới cho khoai tây và hiệu quả kinh tế các công thức tưới nước của khoai tây
2267. NGÔ HUYỀN THÚY. Giun sán đường tiêu hóa của chó ở Hà Nội và một số đặc điểm của giun thực quản Spirocerca Lupi (Rudolphi, 1809) : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.03.06 / Ngô Huyền Thúy. - H. : Knxb., 1996. - 117tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định thành phần loài giun sán ở chó Hà Nội và giun sán gây hại chủ yếu; Sự biến động giun sán ở chó theo lứa tuổi; Các đặc điểm hình thái của giun thực quản Spirocerca Lupi và bệnh lý do chúng gây ra ở chó
2268. NGÔ THÁM. Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận án TS kỹ thuật : 2.17.05 / Ngô Thám. - H. : Knxb., 1998. - 137tr : phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tổng hợp, phân tích về quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp trên thế giới và Việt Nam, rút bài học kinh nghiệm. Các tác động tích cực của công nghiệp hóa với môi trường đô thị, các giải pháp hạn chế ô nhiễm. Hoàn thiện đề xuất các yếu tố về quy hoạch thiết kế xây dựng bảo đảm yêu cầu môi trường
2269. NGÔ THỊ CHÍ THANH. Kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội- những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất và nhập khẩu : Luận án PTS KHKtế: 5.02.05 / Ngô Thị Chí Thanh. - H. : Knxb., ????. - 146tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Vai trò hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và Hà Nội nói riêng. Thực trạng, ưu nhược điểm và các vấn đề tồn tại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở thủ đô Hà Nội
2270. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG. Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội / Ngô Thị Minh Phương // Xã hội học. - 1996. - Số 2. - Tr. 70-78
Nghiên cứu xã hội học về tình trạng người lao động tự do ở Hà Nội, những bất cập và giải pháp
2271. NGÔ THỊ NĂM. Giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội : LA TS KH Kinh tế : 5.02.09 / Ngô Thị Năm. - H. : Knxb., 2002. - 157tr, ph.l ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Lý luận cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế (CSHTKT), vấn đề đầu tư huy động vốn và phân cấp quản lý đầu tư giữa Trung ương và địa phương để giải quyết vấn đề xây dựng CSHTKT. Nghiên cứu các kinh nghiệm huy động vốn cho đầu tư xây dựng CSHTKT và đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư, rút ra mặt được, các mặt tồn tại, nhằm tạo căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp
2272. NGÔ THỊ XUYÊN. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne incognita (Kofoid et white, 1919/Chitwood, 1949) trên một số cây trồng vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Ngô Thị Xuyên. - H. : Knxb., 2000. - 140tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Nghiên cứu có hệ thống về tuyến trùng nốt sưng, xác lập danh mục phạm vi ký chủ của tuyến trùng nốt sưng. Loài Meloi dogyne incognita là loài quan trọng gây hại cho nhiều loại cây trồng. Sơ bộ đánh giá thiệt hại do tuyến trùng nốt sưng gây ra cho thuốc lá, cà chua, xác định rõ đặc điểm sinh học, vòng đời, khả năng sinh sản, tỷ lệ trứng nở và diễn biến mật độ của loài M.Incognita. Đề xuất biện pháp phòng trừ tuyến trùng nốt sưng: luân canh với trồng nước, bón phân theo quy trình kết hợp với dùng thuốc hóa học
2273. NGÔ TUẤN ANH. Định hướng phát triển thương mại Hà Nội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế / Ngô Tuấn Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - Số 10. - Tr. 12-16
Nêu định hướng phát triển thương mại Hà Nội để hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển trong hoàn cảnh và điều kiện mới của đất nước
2274. NGÔ TUẤN ANH. Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. - H. : Knxb., 2007. - V, 230 tr. ; 30 cm
Khảo sát hiện trạng, cách thức quản lý, vai trò của quản lý nhà nước, đề xuất cần đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội
2275. NGÔ TUẤN ANH. Một số kết quả về kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua / Ngô Tuấn Anh // Lao động & Công đoàn. - 2006. - Số 354. - Tr. 38-39
Hoạt động kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua đã có những bước đột phá đáng tự hào, với rất nhiều thành tựu đem lại những chuyển biến trong nền kinh tế đối ngoại, bài viết trình bày một số kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua
2276. NGÔ TUẤN ANH. Ngành thương mại Hà Nội với quá trình đẩy mạnh hội nhập kinh tế / Ngô Tuấn Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2006. - Số 5. - Tr. 49-52
Trình bày những hoạt động mà ngành thương mại Hà Nội đã tiến hành trong thời gian qua, thực tế đã góp phần đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và thu được những thành quả rất khả quan
2277. NGUYỄN ANH DŨNG. Nghiên cứu đặc điểm của dịch tễ học và sinh thái học của các loài thú nhỏ (vật chủ bệnh dịch hạch) tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.11 / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Knxb., 1994. - 122tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài thú nhỏ (chủ yếu là các loài chuột); thành phần, tỷ lệ nhiễm bọ chét ký sinh trên các loài thú nhỏ, vi khuẩn gây bệnh dịch hạch và vai trò dịch tễ học của các loài thú nhỏ ở Hà Nội và Hải Phòng
Nguồn Thư Viện Quốc Gia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay4,583
  • Tháng hiện tại113,208
  • Tổng lượt truy cập1,089,078
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây