HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cập nhật: Thứ năm - 29/01/2015 08:50 -- Số lần xem: 2139

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước)

Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người

Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người

Cập nhật: Thứ năm - 29/01/2015 08:46 -- Số lần xem: 1677

Chúng ta hiểu rằng, truyền thống văn hoá, tri thức của các dân tộc trên thế giới đã, đang được lưu truyền trong các thư viện, cơ quan lưu trữ và bảo tàng - đó là linh hồn của các dân tộc.