HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cập nhật: Thứ tư - 28/01/2015 19:50 -- Số lần xem: 1865

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước)

Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người

Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người

Cập nhật: Thứ tư - 28/01/2015 19:46 -- Số lần xem: 1527

Chúng ta hiểu rằng, truyền thống văn hoá, tri thức của các dân tộc trên thế giới đã, đang được lưu truyền trong các thư viện, cơ quan lưu trữ và bảo tàng - đó là linh hồn của các dân tộc.