HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Số 02/TB-LHTV

V/v tổ chức liên hoan thiếu nhi kể truyện sách

06/06/2018 Tải về
2 SỐ 01/KH-LHTV

Kế hoạch nhiệm kỳ liện hiệp thư viện miền đông năm 2018 - 2020

22/05/2018 Tải về
3 Số 21/TB-LHTV

Thay đổi thời gian tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện Khu vực Miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ năm 2015

26/05/2015 Tải về