HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Số 18 /QĐ-LHTV

Về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện khu vực MDNB & CNTB năm 2015

15/05/2015 Tải về
2 Số 19 /QĐ-LHTV

Về việc thành lập Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện khu vực MDNB & CNTB năm 2015

14/05/2015 Tải về