HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

17/01/2019 Tải về