HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 02/KH-LHTV

Tổ chức Hội thảo Chia sẻ tài nguyên số

20/02/2019 Tải về
2 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

17/01/2019 Tải về