HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Giấy mời tổng kết hoạt động Liên Hiệp Thư Viện KVMĐNB & CNTB năm 2018

Giấy mời tổng kết hoạt động Liên Hiệp Thư Viện KVMĐNB & CNTB năm 2018

06/12/2018 Tải về