HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 02/KH-LHTV

Tổ chức Hội thảo Chia sẻ tài nguyên số

20/02/2019 Tải về
2 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Kể chuyện sách Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2019

16/01/2019 Tải về
3 Giấy mời tổng kết hoạt động Liên Hiệp Thư Viện KVMĐNB & CNTB năm 2018

Giấy mời tổng kết hoạt động Liên Hiệp Thư Viện KVMĐNB & CNTB năm 2018

05/12/2018 Tải về
4 Số 02/TB-LHTV

V/v tổ chức liên hoan thiếu nhi kể truyện sách

05/06/2018 Tải về
5 SỐ 01/KH-LHTV

Kế hoạch nhiệm kỳ liện hiệp thư viện miền đông năm 2018 - 2020

21/05/2018 Tải về
6 Số 21/TB-LHTV

Thay đổi thời gian tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện Khu vực Miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ năm 2015

26/05/2015 Tải về
7 Số 18 /QĐ-LHTV

Về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện khu vực MDNB & CNTB năm 2015

14/05/2015 Tải về
8 Số 19 /QĐ-LHTV

Về việc thành lập Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách Liên hiệp Thư viện khu vực MDNB & CNTB năm 2015

13/05/2015 Tải về